Blog

Blogs 

Als YinYang Harmony willen we aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zoeken we ook de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan er vanuit dat iedereen, of je nu bankier of werkloos bent, wordt beïnvloed door de samenleving. Wij streven ernaar je bewust te maken van die invloeden om ervan te leren.

Dit keer wil ik het hebben over het vinden van de juiste balans tussen enerzijds toewijding aan de leraar anderzijds je kritische, onderzoekende houding niet te verliezen. De leraren die ik het meeste waardeer, zoals dr. Shen Hongxun, houden dit ook altijd aan hun studenten voor; het gaat niet om hen of hun woorden, het gaat om de inspiratie die ze willen overbrengen.

In taiji en meditatie is het wederzijdse vertrouwen tussen leraar en student belangrijk om tot een zo volledig mogelijke kennisoverdracht te komen. Overgave aan en (blind) vertrouwen in de leraar zijn echter noties waarbij menigeen de wenkbrauwen fronst. Schandalen over misbruik en manipulatie en dus over het beschamen van vertrouwen hebben we inmiddels allemaal wel iets meegekregen. Kritische distantie en autonomie zijn woorden die beter klinken in westerse, kritische oren.

De volmaakte bronleraar volgens het boeddhisme

Toegegeven, leraren zijn soms manipulatief, dronkelappen of rokkenjagers. Ze kunnen door hun gedrag het leerproces van hun studenten in de weg staan. Tegelijkertijd belemmert de idolate, zich volledig overleverende leerling zijn eigen leerproces. Hij geeft zijn leraar een niet te leggen puzzel door hem goddelijke kwaliteiten toe te dichten.

De leraar die zich in zo’n positie laat manoeuvreren, gaat het moeilijk krijgen. Ten eerste omdat hij in zijn menselijkheid vroeg of laat de leerling teleurstelt en voor hem van zijn voetstuk valt. Maar ook omdat het op een voetstuk plaatsen van de leraar niet automatisch tot de beste leerhouding leidt.

In het boeddhisme hanteert men het concept bronleraar. Wanneer studenten aan hun bronleraar refereren noemen ze hem wel eens hun volmaakte leraar. Ze vinden hem volmaakt omdat hij de moeite heeft genomen én een manier heeft weten te vinden om hen diepgaande, meditatieve en filosofische inzichten mee te geven.

Esoterische kennis van tai-chi, chikung en medtitatie

Ondanks de voorafgaande kanttekeningen adopteer ik het concept van dit soort bronleraar graag. Voor mij is Shen Hongxun mijn ‘volmaakte bronleraar’, omdat hij mij toegang gaf tot de esoterische kennis van tai-chi, chikung en meditatie. Meester wilde hij niet genoemd worden omdat hij vond dat deze titel tot verkeerde beeldvorming kon leiden. Hij stelde het wel op prijs om te worden aangesproken als dr. Shen. Ik heb dat nooit een probleem gevonden, al is ook voor mij altijd onduidelijk gebleven of hij gepromoveerd (arts) was.

Dr. Shen stelde dat hij de traditionele disciplines van tai-chi, chikung en meditatie van hun ceremoniële versierselen had ontdaan om hun kern bloot te leggen. In zijn oefenstof wist hij dat overtuigend tot uitdrukking te brengen. Daarin kwam niets naar voren wat ook maar enigszins deed denken aan ritueel of ceremonie; op de juiste manier gaan staan (of zitten bij het mediteren) en alles vergeten, was vaak de enige opdracht. Daarna begon ‘het’.
Mensen begonnen vervolgens zachtjes of heftig te bewegen, gestructureerd als bij een dans of een gevechtsvorm, dan wel als woeste wildemannen. Hij wist tijdens een sessie groepen van soms wel 150 mensen bij elkaar te houden. Binnen enkele dagen had hij iedereen op een of andere manier een persoonlijke overdracht gegeven die tot bijzondere, vaak spirituele ervaringen en inzichten leidde.

Dr. Shen wilde zijn systeem graag op een wetenschappelijke wijze uitleggen en hij heeft mensen genezen van ziektes met behulp van oefeningen. Daarnaast was hij ook boeddhistisch lama die mensen met mantras en andere hulpmiddelen inwijdde in verlichtingservaringen. En hij gebruikte sjamanistische technieken om mensen te helpen bij mentale of spirituele problemen. Bij dr. Shen leidde deze mix van ‘heidense’ tradities en kritische benadering niet tot een innerlijk conflict. Hij kon ogenschijnlijk zonder enige vorm van twijfel met beide voeten in verschillende werelden staan. Deze combinatie maakte hem juist tot mijn volmaakte leraar.

Ceremonies en rituelen

Ik merk dat ik in mijn onderzoek van datgene wat ik van hem overgedragen heb gekregen nog steeds zoekende ben naar de juiste mix. Het probleem is dat ik nooit met mijn voeten in dezelfde culturele aarde heb gestaan als hij en dat ik weinig weet van de rijke spirituele traditie van het oude China. Tijdens de lessen heb ik niettemin mystieke ervaringen gehad waarvan die traditie de bron lijkt.

Net als dr. Shen ben ik ervan overtuigd dat vooral de esthetische elementen van ceremonies en rituelen kunnen afleiden van de spirituele kern. Tegelijkertijd zie ik het risico dat je met het ceremoniële badwater het kind kunt weggooien. Ceremonies en rituelen zijn ooit de bron en het kader geweest om mensen in een andere sfeer te brengen, die hen gevoeliger maakt voor kennisoverdracht van de leraar.

Dr. Shen had geen ceremonies en rituelen nodig om mensen in de juiste sfeer te brengen en tot kennisoverdracht te komen. Niet iedereen heeft echter de kwaliteiten van dr. Shen en ik denk dat ceremonies en rituelen ook een hulpmiddel kunnen zijn om hetzelfde doel te bereiken. Zonder toewijding en overgave van de leerling enerzijds en een goedwillende, ingewijde leraar anderzijds zijn het echter niet meer dan esthetische handelingen om mensen een bepaalde status te verlenen. Ook hierbij gaat het om het vinden van de juiste balans.

Tai-chi heeft zich vooral sinds het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld tot heel diverse oefensystemen, variërend van gezondheidsgymnastiek voor senioren, wedstrijdsport en bewegingskunst. Traditioneel had men het over ‘echt’ tai-chi als de leraar en zijn leerlingen voldeden aan de principes van de tai-chi klassieken.

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten wijst uit dat tai-chi beter werkt als valpreventie dan conventionele oefenmethodes uit bijvoorbeeld fysiotherapeutische hoek. Dit publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in een artikel van maart 2019. Hoewel de optimale vorm van valpreventie onduidelijk blijft, zijn tai-chi oefeningen veelbelovend besluit het artikel. De tai-chi oefeningen moeten dan wel minstens twee keer per week een uur lang worden beoefend om het gewenste resultaat op te leveren.

Wat er niet bij staat is of de deelnemers de oefeningen ook daarna moeten blijven oefenen om de resultaten vast te houden. In Nederland moet alles namelijk ook kosteneffectief zijn. Een bewezen methode voor valpreventie wordt dan wel vergoed door sommige zorgverzekeraars, maar niet in de vorm van een doorlopende cursus.

In Bhutan hebben we onder andere de tempel Chimi Lhakhang bezocht, die wordt vereerd als vruchtbaarheidstempel. Deze tempel is toegewijd aan de gekke wijze Drukpa Kinley. Hij droeg de 'crazy wisdom' van Dzogchen uit, althans dat was de bedoeling. In de volksverhalen komt voornamelijk zijn onconventionele gedrag met betrekking tot sexuele relaties en drankgebruik naar voren. Daarnaast wordt de fallus vereerd en de tempel bezocht om koppels te helpen bij het krijgen van kinderen. Geen woord verder in deze verhalen over de crazy wisdom en of die nog iemand tot verlichting heeft gebracht.

In eerdere artikelen is het onderwerp persoonlijke ontwikkeling in algemene zin besproken en in het voorgaande artikel over de relatie tussen duurzame, persoonlijke ontwikkeling en inwijding. In sommige boeddhistische tradities spreekt men over de ‘root teacher’, vrij vertaald bronleraar, wanneer men doelt op de leraar van wie men de belangrijkste inwijdingen heeft gehad.

Een van mijn eerste ontmoetingen met mijn bronleraar Shen Hongxun was in de zomer van 1995 op een tai-chi 37 cursus in een oude kostschool in België. Ik was wat later aangekomen en de oefening was al begonnen. Ik kleedde mij snel om en liep richting de oefenruimte. Toen ik door de hal naar de ingang van de zaal liep hoorde ik de klanken van de studenten al. Bij het binnenstappen van de zaal spatte de energie als het ware in mijn gezicht.

Persoonlijke ontwikkeling in relatie tot inwijding

In het vorige artikel heb je kunnen lezen hoe authentieke scholen en leraren zich onderscheiden van trainers of coaches in de zakelijke wereld en van hedendaagse spirituele leraren. Je hebt kunnen zien dat voor duurzame persoonlijke ontwikkeling meer investering en toewijding worden gevraagd. De lessen gaan dieper en kunnen daardoor ook confronterender zijn.

In het vorige artikel onderscheidden we drie hoofdcategorieën voor allerlei, niet geïnstitutionaliseerde disciplines die zich bezighouden met persoonlijke ontwikkeling. De volgende vragen zijn; wat is de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling, stress en burn-out en welke keuze past dan het best bij jou als je hiermee aan de slag wilt gaan? In dit artikel bieden we je een persoonlijke handreiking om je te helpen bij het maken van je keuze.

De beste oefeningen tegen rugpijn zijn die rugoefeningen die je makkelijk inpast in je dagelijks leven. Weinig mensen nemen of hebben de tijd om dagelijks een apart moment te reserveren voor oefeningen tegen hun rugpijn.

Wil je aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, omgaan met stress en burn-out? Dan stap je in een onoverzichtelijk woud van trainingen, workshops, persoonlijke coaching en opleidingen. Hoe maak je een keuze? Wij hebben het woud voor jou onderverdeeld in 3 categorieën.

De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han beschrijft in zijn werk over onze samenleving dat we in een wereld leven die wordt gedomineerd door onze digitale gadgets en sociale platformen. Deze zijn ontworpen om aanhoudend signalen af te geven om onze nieuwsgierigheid te prikkelen.

Levenskunst is de vaardigheid aan het eigen lichaam te kunnen voelen wat op welk moment het best gedaan kan worden.

Rüdiger Safranski

16 november 10:00 - 13:00
Open je energiepoorten
18 januari 10:00 - 13:00
Open je energiepoorten
14 maart 10:00 - 13:00
Open je energiepoorten
23 mei 10:00 - 13:00
Open je energiepoorten

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook