Blog

Blogs 

Als YinYang Harmony willen we aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zoeken we ook de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan er vanuit dat iedereen, of je nu bankier of werkloos bent, wordt beïnvloed door de samenleving. Wij streven ernaar je bewust te maken van die invloeden om ervan te leren.

In sommige klassieke tai-chi teksten wordt er een verband glegd tussen chi en jin. Chi vertegenwoordigt de vitale energie die ervoor zorgt dat alles leeft. Jin is een ontwikkelde, bijzondere kracht die je kunt toepassen in een gevecht. De ‘hogere’ jin zijn krachten waarbij je je vitale energie als het ware transformeert om in te kunnen zetten in een conflictsituatie. Dr. Shen heeft daar later aan toegevoegd dat je deze krachten ook kunt inzetten om mensen te helpen bij hun genezingsproces.

De ontwikkeling van qi naar jin

Een van de leerprocessen van tai-chi chuan is de ontwikkeling van chi naar jin. De eerste stap in deze ontwikkeling is je vitale energie te kunnen waarnemen als een vorm van interne, natuurlijke beweging. Daarmee wordt niet de autonome beweging van bijvoorbeeld levensfuncties als het kloppen van je hart en de ademhaling bedoeld. De intrinsieke, natuurlijke beweging die je in de tai-chi beoefeningen wilt waarnemen en leren gebruiken wordt gegenereerd door een verborgen kracht.

Deze chi beweging moet als het ware worden aangezet, zoals een oude motor die begint te lopen nadat je er een zwengel aan hebt gegeven. Een ander beeld is de beweging die door een touw golft als je aan een uiteinde een flinke zwieper hebt gegeven. Het geheim van deze verborgen kracht is wie of wat deze zwengel aan de motor of zwieper aan het touw geeft.

Activeren van de interne chi beweging

Het geheim om deze interne chi beweging te activeren bestaat uit 4 componenten:

  • De juiste houding; goed contact met de aarde en met het schedeldak reikend richting de hemel.
  • Een juiste verhouding tussen spanning en ontspanning.
  • De juiste intentie; contact maken met je fysiek/energetisch centrum (= dantian) en richting geven aan de gegenereerde intrinsieke beweging.
  • De juiste leraar; een leraar die niet de kennis en ervaring heeft, met andere woorden zelf een overdracht heeft gehad, kan deze ook niet aan een ander overdragen.

De bron van de vitale energie

Zoals reeds aangegeven wordt in de tai-chi klassieken het ontwikkelen van interne chi vooral gezien in de context van jin die kunnen worden toegepast in het gevecht. Dr. Shen en zijn tai-chi leraar Yue Huanzi gebruikten de jin vooral om de gezondheid en vitaliteit van hun studenten te bevorderen. Gewild of ongewild heeft dr. Shen voor mij (en andere studenten) ook de deur geopend om met behulp van de ontwikkeling van interne chi mijn geest te transformeren, waardoor ik toegang kreeg tot mystieke ervaringen.

De ervaring van de chi beweging beperkte zich namelijk niet tot een interne beweging, maar hielp om de grens tussen binnen en buiten het lichaam te overschrijden. Dr. Shen gebruikte hiervoor het concept van de makrokosmische circulatie, waarbij de chi zich via het centrale kanaal uit (en vervolgens weer in) het lichaam beweegt.

chi in tai chi

Levenskracht; de spirituele bron van je tai-chi beoefening

De ervaringen die de activatie van de grote, of makrokosmische circulatie met zich meebracht waren voor mij aanleiding om op zoek gaan naar de bron van die vitale energie. De spirituele ervaringen in Colombia bij Maestro Lucho Florez in zijn sjamanistische ceremonies leerden mij dat er niet één specifieke, aanwijsbare bron is voor deze levenskracht, zoals de levensboom in de Avatar films. Voor zover je al kunt spreken van een bron van de vitale energie, dan zou ik dat op basis van mijn ervaringen de levenskracht van de natuur willen noemen. Als je in contact wilt komen met deze “bron”, dan is mijn advies begin in jezelf met behulp van tai-chi en ga dat vervolgens toepassen in de natuur. De bron van de levenskracht in jezelf is namelijk dezelfde als die wat alles in de natuur doet leven. In die zin kun je zeggen dat het ontwikkelen van chi naar jin in de tai-chi beoefening de deur opent naar een spirituele beleving van je omgeving en van de natuur in het bijzonder.

Veel mensen zien mediteren als een manier om te ontspannen en tot rust te komen. Er zijn dan ook veel meditatiecursussen die voorzien in deze behoefte aan rust en ontspanning. Een manier om te voorzien in die behoefte aan ontspanning en rust is begeleide meditatie. Dit betekent dat de instructeur je door je ervaring heen praat door aan te geven wat je moet doen (je ademhaling volgen), wat je moet voelen (je lichaam van kop tot teen) en hoe je daarmee omgaat (accepteren wat er is).

Lees meer: Zelfbevrijding met behulp van ‘naakt gewaarzijn’

Meer dan 10 jaar heb ik aan het boek met de titel Taiji De Dao gewerkt om vast te leggen wat ik de afgelopen 50 jaar heb geleerd, verwerkt en vertaald naar de lessen die ik geef. De kern van het boek bestaat uit de lessen van dr. Shen Hongxun en Jan Willem van Overdam. Zij zijn echter niet de enige leraren die mij hebben geïnspireerd. 

Het boek is behalve een eerbetoon aan al mijn leraren, ook een lesboek voor de achtjarige opleiding die ik over afzienbare tijd wil starten. Tegelijkertijd is het een naslagwerk voor alle studenten die les van mij krijgen, zelf al les geven of anderszins bekend zijn met het systeem van dr. Shen Hongxun.

Lees meer: Taiji De Dao: het boek is klaar

Bij mijn tweede bezoek aan maestro Lucho Florez afgelopen december liet hij regelmatig vallen dat naar zijn inzicht tai-chi de meest spirituele discipline was. Hij dacht dat de komende decennia tai-chi van veel betekenis zou kunnen zijn voor de mensen die in deze donkere tijden op zoek zijn naar spirituele verlichting. Omdat hij dit tijdens ons bezoek vaak zei in samenhang met mijn tai-chi meesterschap, dacht ik dat hij mij in het ootje zat te nemen. Relativerende grappen om iemands ego te kietelen zijn hem namelijk niet vreemd.

Lees meer: Tai-chi, de meest spirituele discipline

Michel Foucault is een beroemde Franse filosoof die de zorg voor het zelf in zijn latere werk centraal heeft gezet als een wezenlijk aspect om van je leven kunst te maken. Dat is een mooi streven, maar zorgen voor jezelf is ook gewoon goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Wat kunnen tai-chi, chikung en meditatie betekenen als het gaat om voor jezelf te zorgen?

Lees meer: Meditatie en tai-chi om voor jezelf te zorgen

Legende uit het oude India:

Op een frisse lentedag rook een hert een mystieke, hemelse geur in de lucht. De geur deed het hert denken aan vrede, schoonheid en liefde. Het was als een fluistering die hem als het ware uitnodigde om op zoek te gaan naar de bron deze geur. Het hert gaf gehoor aan de fluistering en volgde met zijn neus in de wind de geur. Vastbesloten en bereid desnoods de hele wereld over te trekken klom het over gevaarlijke en bevroren bergpieken, worstelde zich door stomende oerwouden en trok over eindeloze woestijnvlaktes.

Lees meer: Zoektocht naar de spirituele essentie

Kung fu (of gongfu) is een term die door de acteur en vechtkunstmeester Bruce Lee is geïntroduceerd in relatie tot vechtkunst. Kung fu is eigenlijk geen martiale term. Het verwijst naar de vaardigheid die je verwerft door langdurige inspanning c.q. beoefening. De term is in de jaren zeventig bekend geworden door de gelijknamige tv-serie.In deze serie werd een relatie gelegd tussen de vechtkunst van de Shaolin monniken en de bijzondere martiale vaardigheden en spirituele kwaliteiten die je door langdurige en intensieve beoefening kon verwerven.

Lees meer: Kung fu: de culturele schat van China

Bob Driessen, Emma Meeussen en Marlie Houben hebben 2 april jl. de opleiding voor instructeur YinYang meditatie succesvol afgerond door gezamenlijk een complete cursus met nieuwe deelnemers te organiseren en te verzorgen.

Lees meer: Drie nieuwe instructeurs YinYang meditatie

depressie en meditatie

Ondanks dat het historisch gezien steeds beter gaat met 'de mensheid', is voor veel mensen het leven nog steeds een worsteling. Sommige dokters en hun patiënten hebben de neiging aan deze worsteling het label depressie te hangen, want dan is er de mogelijkheid om een ‘quick fix’ toe te passen door een medicijn voor te schrijven.

Ik herken wel iets in bovenstaand citaat dat van Keanu Reeves zou zijn, namelijk dat veel mensen niet met een depressie, maar met de werkelijkheid worstelen.

Lees meer: Meditatie en depressie

De periode rond de overgang van het oude naar het nieuwe voorjaar is traditioneel een tijd van terugblikken en goede voornemens. De afgelopen 2 jaar hebben we, met dank aan corona, minder afleiding en meer gelegenheid gehad om terug te blikken op het afgelopen jaar en ons te bezinnen op het komende. Diverse lock-downs en andere ellende kunnen aanleiding zijn een eenzijdig negatief verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over de beperkingen van onze bewegingsvrijheid en de verarming van onze sociale contacten.

Lees meer: Vergeet je goede voornemens

" Als we accepteren dat de natuur van ons allemaal is, dan kunnen we elkaar voor de ondergang behoeden. We moeten opnieuw leren naar de natuur te luisteren, zoals de heilige Franciscus deed. Paus Franciscus "
Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook