Blog

Blogs 

Als YinYang Harmony willen we aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zoeken we ook de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan er vanuit dat iedereen, of je nu bankier of werkloos bent, wordt beïnvloed door de samenleving. Wij streven ernaar je bewust te maken van die invloeden om ervan te leren.

Wil je aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, omgaan met stress en burn-out? Dan stap je in een onoverzichtelijk woud aan trainingen, workshops, persoonlijke coaching en opleidingen. Hoe maak je een keuze? Wij hebben het woud voor jou onderverdeeld in 3 categorieën. 

Stap 1: Inzicht krijgen in welke categorieën er zijn

a. Commerciële trainingen in een zakelijke context

Je hebt de wereld van commerciële trainingen die zich richten op werkgevers, werknemers en zzp-ers. Hierin zitten veel mensen die zijn opgeleid als P&O-er, psycholoog of in communicatiewtenschappen. Zij combineren hun trainingen met inzichten uit het oosten, de muziek- en theaterwereld, NLP en aanverwante disciplines. Er zijn diverse grote bureaus die hierin actief zijn en zich hebben georganiseerd in beroepsverenigingen.

b. De New Age beweging

Dan is er de wereld van spirituele ontwikkeling die zijn oorsprong heeft in de New Age beweging van de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze wereld is het meest onoverzichtelijk, omdat het alles omvat wat maar iets te maken heeft met een (hyper)gevoeligheid voor de natuur, het magische, extatische, hemelse, of kosmische.

De mensen die je in deze kringen vindt, binden zich meestal niet lang aan een leraar, school of methode. Zij zien vooral de overeenkomsten tussen al die disciplines en daarom maakt het volgens hen ook niet uit welke leraar, school of methode je volgt. Westerse, oosterse, oriëntaalse, shamanistische tradities worden op basis van deze opvatting vrolijk door elkaar gemixt. Nieuwe trends en leraren doen het goed bij deze groep, wat weer veel kansen biedt voor nieuwe leraren.

Deze wereld is zo groot dat je er weer diverse onderverdelingen in zou kunnen maken. Je hebt de mensen die zich meer voelen aangetrokken door westerse tradities, als Rozenkruizers, Aleister Crowly, Golden Dawn, maar ook door Wica en druïden. Daarnaast heb je de mensen die vooral zijn geïnteresseerd in het sjamanisme van diverse culturen. Deze beweging begint bij de boeken over Carlos Castaneda. Daarnaast heb je nog de mensen die geïnteresseerd zijn in alles dat met chanelling, engelen en verwante spirituele entiteiten heeft te maken. Eigenlijk gaat dit terug op de joods-christelijke subculturen.

c. Authentieke scholen

Authentiek betekent 'overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag ontlenend'. Deze scholen ontlenen hun zeggingskracht aan bepaalde aspecten van de overgedragen kennis en inzichten uit het verleden, die volgens hen nog steeds een toegevoegde waarde hebben voor het actuele leven. Deze scholen kenmerken zich doordat ze een of een aantal specifieke leermethodes overdragen. Deze methodes mogen wel geschikt worden gemaakt voor de behoeften van de tijd, maar de essentie moet overeind blijven. De geïnteresseerden gaan bij voorkeur in de leer bij een leraar of meester die zijn kennis, door persoonlijke overdracht en – inwijding, ontleend aan een overdrachtslijn van honderden tot duizenden jaren oud. YinYang Harmony behoort overigens tot deze laatste categorie.

Als zo'n school is verbonden aan een religie of ander instituut, dan is de overdracht en inwijding geformaliseerd en expliciet. De mystieke of anderszins informele scholen hebben een impliciete vorm van overdracht en inwijding. De initiatie, inwijding, zegening of bekrachtiging is een soort van overgangsritueel, waarbij de betrokkene een bepaald deel van zijn leven achter zich laat en toetreedt tot een nieuw deel. Hij laat bijvoorbeeld zijn jeugd achter zich en gaat als volwassene verder. Een ander voorbeeld uit bepaalde boeddhistische scholen is dat de betrokkene onwetendheid achter zich laat en met inzicht verder gaat.

In het volgende artikel helpen we je bij de keuze van stap 2. Dan zullen we vooral aandacht besteden aan het belang van initiatie bij de authentieke scholen.

Persoonlijke ontwikkeling

De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han beschrijft in zijn werk over onze samenleving dat we in een wereld leven die wordt gedomineerd door onze digitale gadgets en sociale platformen. Deze zijn ontworpen om aanhoudend signalen af te geven om onze nieuwsgierigheid te prikkelen.
Hierdoor ontwikkelen we al van jongsaf aan de neiging om direct te reageren op elke impuls. Wanneer wij deze neiging niet leren controleren wordt dat een ziekte op zichzelf, omdat het ons aandachtssysteem uitput. Deze vorm van uitputting is een van de belangrijke oorzaken van hedendaagse burn-out verschijnselen. Ook onze kijk op positieve- en negatieve ervaringen is van invloed op het risico tegen burn-out aan te lopen.

De prestatiemaatschappij en het bijbehorend perfectionisme baart psychologen en psychiaters zorgen*. Bijna vier van de tien Nederlanders voelt zich meerdere malen per week oververmoeid of opgebrand; ruim de helft is regelmatig gestrest. Het gebruik van antidepressiva door adolescenten stijgt (plus 40 procent tussen 2007 en 2017). Een verband met prestatiedruk en groeiend perfectionisme is lastig spijkerhard aan te tonen, maar dát het er is - daar wordt niet aan getwijfeld.

Succes is een keuze

We zijn zelf verantwoordelijk voor ons succes - en dus ook voor ons falen. Van de twintigers en dertigers voelt 33 procent meer druk van buitenaf om perfect te zijn dan hun leeftijdgenoten dertig jaar eerder. 

Ben je niet goed in contact met jezelf, dan merk je meestal te laat dat je geest en lichaam de druk van buitenaf niet meer kunnen verwerken. Wanneer je het dan wel merkt, heb je eigenlijk al (behoorlijke) klachten ontwikkeld.

Het helpt als je goed in contact bent met jezelf, zodat je kunt waarnemen of je geest en lichaam die werkdruk nog goed verwerken. Wanneer je vindt dat de druk je teveel wordt, kun je ook tijdig op de rem trappen door je grenzen aan te geven. Om te voorkomen dat ‘goed in contact zijn met jezelf’ een holle frase blijft, helpt het als je op de juiste manier leert mediteren.

Meditatie als hulpmiddel tot innerlijke waarneming

Het maakt namelijk wel een verschil welke meditatie je beoefent om op een zo objectief mogelijke manier je lichaam en geest te leren kennen. Wanneer tijdens een geleide meditatie de meditatieleraar (of een app) je door je innerlijke waarneming heen praat word je, al dan niet bewust, in een richting gestuurd.

De juiste meditatiemethode biedt je daarentegen hulpmiddelen aan om op een neutrale manier te ervaren wat de status quo van je gemoedstoestand en energiepeil is. YinYang meditatie is een uitgesproken manier om jezelf te leren kennen, zonder gestuurd te worden door de ‘wijze woorden’ van de leraar.

 * Zie onder andere het artikel in de Volkskrant: https://s.vk.nl/ee6c9-a4581227/

De term energie gebruikt men in het westen, in professionele context, steeds vaker om een bepaalde kwaliteit of sfeer aan te duiden. Dit idee van energie is in de jaren 70 van de vorige eeuw geïntroduceerd toen disciplines uit het oosten, zoals yoga, acupunctuur, qigong en taiji quan populair werden. In de jaren 80 en 90 explodeerde het gebruik van de term energie om een vitale kracht aan te duiden die je kon voelen en waarnemen, als je er maar sensitief genoeg voor was. Hoe kijken we nu tegen energie aan?

Vibratiekracht is een van de manifestaties van qi, zoals beschreven in het artikel, Wat is energie en hoe werkt het? Vibratiekracht is ook een Taiji-kracht en wordt dan poederkracht (Fu Jin) genoemd. Poederkracht verwijst naar het poederen van het gelaat, waarbij de vrouw met snelle, korte bewegingen een poederkussen tegen het gelaat uitklopt. Deze poederkracht is een subtiele kracht die je kunt gebruiken om een tegenstander bijna onmerkbaar te destabiliseren.

Vibratiekracht en het openen van de gewrichten

Het bleek dat vibratiekracht, bijna toevallig ook ontstond tijdens het oefenen van de Taiji-houding An. Door het systematisch openen van de gewrichten en tegelijkertijd de spieren zoveel mogelijk te ontspannen, ontstond deze kracht spontaan. Als beoefenaar kun je voelen hoe een trilling zich verplaatst door het lichaam, naar de handen toe. Zie in onderstaand filmpje hoe in de Taiji-houding An, vooral tegen het einde vibratiekracht zichtbaar wordt in de handen en vingers:

Louteren krijgt in het westen al snel een christelijke betekenis, die van het afwassen van schuld of een zedelijke zuivering. Louteren betekent echter letterlijk niet meer dan zuiveren, dat kan zowel fysiek, als mentaal en spiritueel zijn. Bij fysiek schoonmaken denken we meestal aan de buitenkant van het lichaam dat we schoonmaken door ons te douchen. In de context van de oefeningen van YinYang Harmony gaat het veel meer over het losmaken van stijve spieren en het afvoeren van afvalstoffen, vergelijkbaar met wat er gebeurt bij een intensieve massage.

Energetisch zuiveren gaat meer over het in balans brengen van hard en zacht en ervoor zorgen dat elke vorm van beweging zich gemakkelijk door het hele lichaam kan verplaatsen. Als we het hebben over geestelijke zuivering ligt het gevoelig met aan te geven wat er dan onzuiver is. Veel westerse mensen die afstand hebben gedaan van hun christelijke traditie gruwen van het idee dat wij intrinsiek schuld met ons meedragen of dat wij zedelijk onzuiver zouden zijn.

Vaak willen mensen die beginnen met mediteren dat het lawaai van hun gedachtenmachine weggaat. Al na 1 of 2 lessen vragen ze zich af wanneer hun gedachten nou eindelijk eens gaan stoppen. Tijdens het oefenen hebben ze namelijk momenten ervaren waarop het wat rustiger werd in hun hoofd, bijvoorbeeld omdat ze even geen gedachten hadden. Ze denken dat alleen bij die ervaring hun meditatie ‘gelukt’ is, maar mediteren omvat meer.

Geen gedachten hebben is niet gelijk aan mediteren

De ervaring van ‘geen gedachten hebben’ is niet automatisch mediteren zoals het is bedoeld. Soms heb je geen gedachten omdat je zo vermoeid bent dat je tijdens het mediteren apatisch voor je uit zit te suffen. Het kan ook zijn dat je door een (al dan niet bewuste) verwachting gedachten blokkeert of tegenhoudt. Eigenlijk bouw je dan spanning op tijdens het mediteren. Na de meditatie kun je je dan vermoeid voelen. Het kan ook zijn dat de gedachten dan als het ware dubbel zo hard terugkomen.

Mediteren is waarnemen en beleven

De geest is een dynamisch onderdeel van het menselijk wezen. Een van de activiteiten van die dynamische geest is gedachten produceren, dat is normaal en natuurlijk. Waar meditatie zich mee bezig houdt is het waarnemen en beleven van je gedachten en andere uitingen van de dynamische geest. Om die activiteit meditatief te kunnen beleven is ‘ruimte’ belangrijk. Die ruimte creëer je door te kijken naar het proces van de geestelijke activiteit en niet naar de inhoud.

In deel 1 kon je al lezen dat we bij YinYang Harmony ernaar streven om op een neutrale en praktische manier met Taiji-krachten en bijbehorende energie te werken, zoals Peng. In dit blog gaan we dieper in op hoe je oefent met de energiekracht Peng.

Hoe oefen je een Taiji-kracht als Peng?

De kennis om onbekende en abstracte ideeën over subtiele bewegingstromen en –krachten te leren toepassen is zeldzaam. Daarom willen wij dit graag met beeld en toelichting met iedereen delen. We beginnen met de toepassing van Peng.

Hoewel wij van onze leraar Peng hebben leren begrijpen als een verzamelde kracht die vanuit het centrum in alle richtingen gelijkwaardig uitzet, worden er ook andere toepassingen beschreven in de literatuur. Peng wordt bijvoorbeeld ook beschreven als de kracht van een spiraalveer die zich opbouwt als deze wordt ingedrukt en weer uitzet als het keerpunt wordt bereikt.

Het voordeel van dit idee van de kracht een spiraalveer is dat het de beoefenaar helpt om een aantal fysieke basisvaardigheden te ontwikkelen. Als je je lichaam opvat als een spiraalveer helpt dat om je innerlijke structuur te verbeteren. De kracht die op je afkomt gebruik je om contact te maken met je voeten en die te gebruiken als anker voor het leveren van kracht.

De kracht van een spiraalveer

Welke idee je ook kiest, uiteindelijk kun je het het beste beoefenen met behulp van een partner. Daarmee is ook een van de belangrijkste verschillen tussen Taiji en Qigong benoemt, namelijk het werken met een partner als feedback op de vaardigheden en kwaliteiten die je ontwikkelt. Onderstaande oefening helpt je om te werken aan je lichaamsstructuur, balans, en de juiste verhouding tussen spanning en ontspanning.

Zie onderstaande partneroefening om een beeld en meer inspiratie te krijgen van de kracht van de spiraalveer: het in- en uitgaan van spiraalkracht vanuit verschillende hoeken.

In de context van menselijke inspanning en -uitwisseling (therapeutisch, communicatief of creatief) wordt vaak de term ‘energie’ gebruikt. De een loopt ermee weg en een ander gruwt ervan.  Omdat het begrip in zoveel verschillende contexten wordt gebruikt is het ook enigszins ondefinieerbaar geworden. Degene die de term gebruikt doet ermee wat hij wil. Dat is ook de reden waarom sommigen er zo van gruwen.

Vieze jas
Zo zei een student tijdens de evaluatie van een les over de wijze waarop sommige therapeuten en leraren met energie omgaan voelt als een vieze jas die jou ongevraagd wordt omgehangen. Een ander noemde het een saus die sommigen gepast en ongepast overal overheen gooien, zoals kinderen appelmoes over al hun eten doen. In een context waar de term energie is ingeïntegreerd, bijvoorbeeld dans of andere expressieve disciplines, heeft iedereen toch een besef wat ermee wordt bedoeld.

Qi
Traditioneel wordt in China voor energie de term ‘qi’ gebruikt. Qi wordt gebruikt om alle vormen van subtiele beweging mee aan te duiden. Het staat voor beweging die je net wel / net niet kunt zien, zoals het trillen van de lucht boven een verhitte, geasfalteerde weg. De vitale energie die het verschil maakt tussen een dood en een levend lichaam noemt men ‘hwo qi’. De hwo qi is de qi die men probeert te activeren en te manipuleren bij qigong en bij de traditionele methodes van Chinese geneeskunde, zoals acupunctuur.

Fysieke beweging
Bij YinYang Harmony gebruiken we de term ‘energie’ soms in de context van Taiji-krachten, maar vooral als we het hebben over beweging. Fysieke beweging, in het bijzonder wanneer we onze lichaamsmassa verplaatsen, noemen we kinetische energie. Wanneer we met behulp van een Taiji-idee richting geven aan een subtiele bewegingsstroom door en uit het lichaam noemen we het ‘intentionele qi’ of gewoon ‘qi’.

Van 9 t/m 14 april 2018 organiseert Fysius Rugexperts de Nationale Week tegen Rugpijn. Dit is een van de vele initiatieven om aandacht te vragen voor de rug en rugklachten. Als stichting YinYang Harmony dragen wij hieraan graag bij door een paar goede rugoefeningen aan je uit te leggen.

Voorkomen is beter dan genezen

Fysius benadert rugpijn vooral curatief, oftewel achteraf als de betrokken persoon al patiënt is. Feit blijft dat steeds meer mensen op steeds jongere leeftijd rugklachten hebben. In tegenstelling tot vroeger ontstaan rugklachten in de huidige tijd grotendeels niet meer door fysiek zwaar werk, maar door het langdurig stil zitten.

Zoals wij in ons vorige blog al aangaven, is beweging de oplossing. Speciaal voor deze nationale week tegen de rugpijn bieden wij je verschillende oefeningen om de rug te versterken en flexibeler te maken. Je verkleint de kans op rugklachten aanzienlijk als je onderstaande oefeningen dagelijks doet.

Oefening 1: de rug versterken

Rug versterken YinYangHarmony

Wie de baas is over zichzelf, hoeft zich niet te meten met anderen.

Koengfoe Tze

22 december 10:00 - 13:00
Fris in je hoofd: Natuurlijk ademen
9 februari 10:00 - 13:00
Fris in je lijf: Openen en afvoeren
16 februari 10:00 - 17 februari 16:00
Weekendretraite: voorjaarsopkikker
30 maart 10:00 - 16:00
Start YinYang-meditatie

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

06 333 69 065

[email protected]

Volg ons op Facebook