Blog

Blogs 

Als YinYang Harmony willen we aansluiten bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zoeken we ook de verbinding met maatschappelijke ontwikkelingen. Wij gaan er vanuit dat iedereen, of je nu bankier of werkloos bent, wordt beïnvloed door de samenleving. Wij streven ernaar je bewust te maken van die invloeden om ervan te leren.

Bij mijn tweede bezoek aan maestro Lucho Florez afgelopen december liet hij regelmatig vallen dat naar zijn inzicht tai-chi de meest spirituele discipline was. Hij dacht dat de komende decennia tai-chi van veel betekenis zou kunnen zijn voor de mensen die in deze donkere tijden op zoek zijn naar spirituele verlichting. Omdat hij dit tijdens ons bezoek vaak zei in samenhang met mijn tai-chi meesterschap, dacht ik dat hij mij in het ootje zat te nemen. Relativerende grappen om iemands ego te kietelen zijn hem namelijk niet vreemd.

Voor de buitenstaander is het goed te weten dat maestro Lucho een sjamaan is die aan de rand van de jungle woont in het zuiden van Colombia. Zes jaar geleden was ik voor de eerste keer bij hem en nam ik deel aan een vijftal intense en leerzame ceremonies. Lucho trekt al decennialang patiënten, wetenschappers, spirituele zoekers en leerlingen vanuit eigen land, Europa, Japan, Zuid-, Midden- en Noord-Amerika. Hieronder zie je zijn tuin met op de achtergrond de moloka oftewel ceremonieruimte.
.Uitzicht op tuin en moloka van Lucho

Tai-chi tijdens ceremonies

Lucho beoefent zelf geen tai-chi, maar is er via zijn bezoekers wel bekend mee. Tijdens de ceremonies die hij geeft zitten en liggen de mensen niet alleen. Spontaan en soms gestimuleerd door de muziek die hij maakt komen de mensen in beweging om te dansen, chikung of tai-chi te doen. Dit inspireert hem en zet hem aan zijn gedachten en inzichten die hij opdoet over tai-chi tijdens deze ceremonies met de betreffende mensen te delen.

Ook deze keer heb ik tijdens de ceremonies inzichten opgedaan die ik te zijner tijd wil verwerken in mijn lessen. Een van die inzichten is dat tai-chi op diverse manieren een hulpmiddel is om balans te herstellen en daarmee een (spirituele) healing te activeren. Dit is in lijn met de traditionele Chinese geneeskunde die is gebaseerd op het inzicht dat veel klachten worden veroorzaakt door een balansverstoring in de interne energie.

Tijdens een van de eerste ceremonies kreeg ik na een tijdje de aandrang om tai-chi bewegingen te gaan doen. Ik merkte dat het mij hielp om een interne disbalans, veroorzaakt door teveel focus op werk en door de lange reis, op te heffen. Nadat ik een kwartier tot een half uur tai-chi had beoefend, was mijn innerlijke balans weer hersteld. Tegelijkertijd kwam ik tot het inzicht dat tai-chi niet alleen een helend effect op mijzelf had, maar ook op de omgeving en de mensen die zich daarin bevonden.

Balansherstel en healing door tai-chi

Enkele weken later tijdens een privéles bij mij thuis kwam een van de leerlingen tot een vergelijkbaar inzicht. Zij had met een andere student een partneroefening gedaan die ‘duwende handen’ oftewel tuishou heet, waarbij wederzijds contact en balans belangrijke onderwerpen waren. De betreffende leerling gaf aan dat het effect van de beoefening zich volgens haar ervaring niet beperkte tot de twee deelnemers maar zich verder verspreidde, voorbij de grenzen van de beoefenaars en van de ruimte waarin wij ons bevonden. Zij ervaarde dat er een connectie was tussen de microkosmische ervaring van balansherstel door de partneroefening en op een ander niveau tevens op de makrokosmische balans.

Ik denk dat Lucho hierop doelde toen hij aangaf dat tai-chi de meest sublieme spirituele dicipline is. De beoefening van tai-chi gaat namelijk niet alleen over jezelf, zoals bij mediteren, yoga of chikung. Het gaat ook over hoe jij je verhoudt tot je omgeving en de mensen om je heen en over de invloed die je daarop kunt uitoefenen. Bij (de beoefening van) tai-chi is er impliciet of expliciet, bewust of onbewust altijd een relatie tussen de mikro- en de makrokosmos. Wanneer dat besef vanuit je ervaring tot je doordringt, dan snap je waarom tai-chi daadwerkelijk de meest spirituele discipline is.

Michel Foucault is een beroemde Franse filosoof die de zorg voor het zelf in zijn latere werk centraal heeft gezet als een wezenlijk aspect om van je leven kunst te maken. Dat is een mooi streven, maar zorgen voor jezelf is ook gewoon goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Wat kunnen tai-chi, chikung en meditatie betekenen als het gaat om voor jezelf te zorgen?

Lees meer: Meditatie en tai-chi om voor jezelf te zorgen

Legende uit het oude India:

Op een frisse lentedag rook een hert een mystieke, hemelse geur in de lucht. De geur deed het hert denken aan vrede, schoonheid en liefde. Het was als een fluistering die hem als het ware uitnodigde om op zoek te gaan naar de bron deze geur. Het hert gaf gehoor aan de fluistering en volgde met zijn neus in de wind de geur. Vastbesloten en bereid desnoods de hele wereld over te trekken klom het over gevaarlijke en bevroren bergpieken, worstelde zich door stomende oerwouden en trok over eindeloze woestijnvlaktes.

Lees meer: Zoektocht naar de spirituele essentie

Kung fu (of gongfu) is een term die door de acteur en vechtkunstmeester Bruce Lee is geïntroduceerd in relatie tot vechtkunst. Kung fu is eigenlijk geen martiale term. Het verwijst naar de vaardigheid die je verwerft door langdurige inspanning c.q. beoefening. De term is in de jaren zeventig bekend geworden door de gelijknamige tv-serie.In deze serie werd een relatie gelegd tussen de vechtkunst van de Shaolin monniken en de bijzondere martiale vaardigheden en spirituele kwaliteiten die je door langdurige en intensieve beoefening kon verwerven.

Lees meer: Kung fu: de culturele schat van China

Bob Driessen, Emma Meeussen en Marlie Houben hebben 2 april jl. de opleiding voor instructeur YinYang meditatie succesvol afgerond door gezamenlijk een complete cursus met nieuwe deelnemers te organiseren en te verzorgen.

Lees meer: Drie nieuwe instructeurs YinYang meditatie

depressie en meditatie

Ondanks dat het historisch gezien steeds beter gaat met 'de mensheid', is voor veel mensen het leven nog steeds een worsteling. Sommige dokters en hun patiënten hebben de neiging aan deze worsteling het label depressie te hangen, want dan is er de mogelijkheid om een ‘quick fix’ toe te passen door een medicijn voor te schrijven.

Ik herken wel iets in bovenstaand citaat dat van Keanu Reeves zou zijn, namelijk dat veel mensen niet met een depressie, maar met de werkelijkheid worstelen.

Lees meer: Meditatie en depressie

De periode rond de overgang van het oude naar het nieuwe voorjaar is traditioneel een tijd van terugblikken en goede voornemens. De afgelopen 2 jaar hebben we, met dank aan corona, minder afleiding en meer gelegenheid gehad om terug te blikken op het afgelopen jaar en ons te bezinnen op het komende. Diverse lock-downs en andere ellende kunnen aanleiding zijn een eenzijdig negatief verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over de beperkingen van onze bewegingsvrijheid en de verarming van onze sociale contacten.

Lees meer: Vergeet je goede voornemens

Ik ga zitten op mijn meditatiekussen en steek een kaarsje aan. Ik start de meditatie altijd met een slag op mijn Tibetaanse gong. Daarna focus ik op mijn houding. Ik maak contact met de aarde-energie en laat die door mijn rug stromen. Nét onder het midden van mijn rug stel ik mij een lichtpoort voor die zich opent. Dit licht maakt dat mijn hele wervelkolom een stukje naar boven wordt getrokken. Dan ben ik ready voor de meditatie.

Lees meer: Wat ik leer van mantra meditatie

De bewegingsleer die je bij ons leert heet Taiji Gong, dat is de modern geschreven versie van tai-chi kung. Taiji oftewel tai-chi verwijst naar de harmonie van yin en yang. Gong (kung) heeft te maken met de vaardigheid die je verwerft door arbeid of oefening.

Geest beïnvloedt lichaam

Tai-chi werd vroeger tai-chi chuan genoemd omdat het werd ontwikkeld als vechtkunst. Chuan betekent namelijk boksen of vechten. In sommige klassieke geschriften over tai-chi chuan wordt uitgelegd hoe je kunt leren het lichaam zich direct te laten vormen naar dat wat je denkt.

Wanneer een ervaren tai-chi beoefenaar bijvoorbeeld denkt dat zijn lichaam een veerkrachtige bal is, zal het ook met die eigenschappen reageren op een aanval. Het lichaam is dan als het ware doordrongen van de geest in de vorm van een idee (voorstelling of gedachte), waarbij chi, dat is je vitale energie, de verbindende schakel is. Volgens de theorie volgt de chi (qi) de gedachte en manifesteert zich in het lichaam.

Lichaam beïnvloedt geest

Het gegeven dat je je ichaam kunt trainen om zich direct te voegen naar een specifiek idee is een van de aspecten van de samenhang tussen lichaam en geest. Andersom is het ook zo dat je met bepaalde lichaamsbeweging de geest of het brein kunt veranderen. Het oefenen van cirkelpatronen met de armen is daarvan een voorbeeld.

Door je lichaam bewegingspatronen te laten uitvoeren waarmee het niet bekend is, creëer je als het ware nieuwe neurologische paden in je brein. Hierdoor doordringt het lichaam via het brein de geest. Het doorbreken van aangeleerde patronen om tot nieuwe bewegingsvormen te komen brengt namelijk behalve een grotere lichaamsbeheersing ook een gevoel van vrijheid.

Tai-chi als spirituele bewegingsleer

De wederzijdse beïnvloeding van lichaam en geest is een manifestatie van de samenwerking tussen beide aspecten, maar duidt nog niet op harmonie. Door beide aspecten van samenwerking intensief te beoefenen kun je uiteindelijk wel die harmonie realiseren en dat is dan ook de doelstelling van Taiji Gong.

Taiji Gong is daarom meer een spirituele bewegingsleer dan een vechtkunst. We gebruiken dezelfde ideeën en technieken als in tai-chi chuan. Niet om te vechten maar om je te bevrijden van allerlei obstakels die je belemmeren lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen.

Vanaf nu ben ik behalve instructeur tai-chi, chikung en meditatie ook gecertifceerd leefstijlcoach. Mijn wens is om deze discipline te integreren in YinYang Harmony. Mijn eerste gedachte is dat er een extra aanbod gaat komen voor individuele begeleiding waarbij spiritualiteit en een gezonde leefstijl elkaar aanvullen.

Leefstijlcoach

Mindfulness, meditatie en leefstijlcoaching

Een onderdeel van de opleiding was het schrijven van een onderzoeksverslag over een leefstijlgerelateerd onderwerp. Aanleiding om over dit onderwerp een verslag te schrijven was dat naar mijn indruk meditatie en mindfulness tijdens bepaalde lesonderdelen als uitwisselbare termen door elkaar werden gebruikt bij de toepassing van leefstijlcoaching gerelateerde onderwerpen als stress en slaapproblemen. Dat riep bij mij direct de behoefte op om duidelijk te maken dat meditatie niet hetzelfde is als mindfulness, ook al kun je mindfulness misschien wel als een vorm van meditatie zien.

Dowload het verslag

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Cursus Diep mediteren voor gevorderden
Datum 4 februari 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De cursus Diep mediteren is het vervolg op de basiscursus YinYang meditatie. Iedereen die de cursus YinYang meditatie heeft gedaan kan meedoen met deze cursus voor gevorderden. Je gaat dieper in op het gebruik van de mantra en krijgt daarbij een persoonlijke uitbreiding en begeleiding. Mensen die deze cursus al hebben gedaan, betalen alleen een bijdrage voor de kosten van de locatie.

Leren reflecteren

Tijdens deze cursus gaan we meer en langer mediteren. Daarnaast krijg je ook enkele qigong oefeningen geleerd die je bijvoorbeeld kunt doen voordat je gaat mediteren. Om de inzichten die je opdoet tijdens het mediteren beter te verwerken gaan we met elkaar uitwisselen welke ervaringen je opdoet tijdens het mediteren, wat je daarvan kunt leren en hoe je de verworven inzichten kunt integreren in je dagelijks leven.

Handig om mee te nemen

  • Zitkussen en deken of omslagdoek om te mediteren
  • Schrijfmateriaal en boek De weg van meditatie naar integratie
  • Eten en drinken
  • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel, bijvoorbeeld pantoffels

Praktische zaken

  • De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel (van 9:30 tot 14:00 u) en zal in het weekend plaats hebben.
    De datums zijn: 4 en 18 febrari, 11 en 25 maart. Laat het tijdig weten als een of meerdere datums niet schikken, dan kijken we naar een persoonlijke oplossing.
  • De locatie is nog niet bekend. De cursus zal plaats hebben in Nijmegen, waarschijnlijk in de Ark van Oost.
  • De prijs van de cursus is €175, inclusief het boek De weg van meditatie naar integratie en €165 exclusief het boek.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook