Skip to main content

Taiji De Dao: het complete lesboek is beschikbaar

maandag 01 januari 2024
Frans van Heel

Meer dan 10 jaar heb ik aan het boek met de titel Taiji De Dao gewerkt om vast te leggen wat ik de afgelopen 50 jaar heb geleerd, verwerkt en vertaald naar de lessen die ik geef. De kern van het boek bestaat uit de lessen van dr. Shen Hongxun en Jan Willem van Overdam. Zij zijn echter niet de enige leraren die mij hebben geïnspireerd. 

Het boek is behalve een eerbetoon aan al mijn leraren ook een lesboek. Alle lessen die je op de themapagina ziet vormen een opleiding. De eerste stap in de opleiding is dat je het meesterschap verwerft over een bepaalde discipline. De volgende stap is je te ontwikkelen tot instructeur in die discipline. Het Taiji meesterschap verwerf je als je de lessen van alle disciplines hebt gevolgd.

Inleiding van het boek Taiji De Dao

Taiji De Dao kun je afhankelijk van de keuze van de Chinese karakters op twee manieren interpreteren. De eerste interpretatie is "Het zwaard van taiji". Het concept "zwaard" zie ik in de context van de taiji filosofie als een manier om richting te geven aan je leven. Door je geest te richten op een doel, bijvoorbeeld spirituele ontwikkeling, creëer je als het ware een zwaardbewustzijn. Dit zwaardbewustzijn helpt je om op het pad c.q. "de weg" te blijven.

taiji zwaard

De tweede interpretatie is gebaseerd op een vertaling van de afzonderlijke karakters van Taiji De Dao. "Taiji" representeert in deze context het "natuurlijk streven" van alle yin en yang kwaliteiten om met elkaar in harmonie te komen. ′De"′ staat voor deugd. Deugd is hier bedoeld als 'moreel karakter' en '"kracht om te handelen"'.

De derde term in de titel is "'Dao'". Dit is de moderne spelling voor tao. De laatste is zeker op internet nog de gangbare schrijfwijze. Het Chinese karakter voor Dao verwijst onder andere naar een persoon die een reis gaat beginnen. Hoewel de reis een doel heeft, is zowel dat doel als de weg er naartoe niet vastomlijnd. Of, zoals ook wel wordt gezegd; dao is de weg die geen weg is. De termen "'De'" en '"Dao'" zijn net als bij het klassieke taoïstische geschrift Dao De Jing met elkaar verweven. De filosoof Yen Ling-feng legt dit als volgt uit: “"De deugd is de manifestatie van de weg. Zonder de weg zou deugd geen kracht hebben. Zonder de deugd zou de weg geen recht van bestaan hebben".

Hierop voortbordurend interpreteer ik de samenvoeging van Taiji, De en Dao als volgt: de deugd is de manifestatie van de weg, op deze weg neem je de taiji filosofie als leidraad. Ik heb bewust niet gekozen voor de titel Dao De Taiji. Dit roept in navolging van de titel Dao De Jing te gemakkelijk associaties op met taoïstisch taiji. Deze associatie wil ik juist vermijden omdat bij de taiji methode die in dit boek wordt beschreven de boeddhistische aspecten net zo belangrijk zijn als de taoïstische.

Wil je meer lezen? Download dan hier de inleiding van het boek Taiji De Dao.