Skip to main content

Tai-chi zwaardbewustzijn: wijsheid door direct inzicht

Tai-chi is een bron van inspiratie en inzicht die ons helpt om authentiek en vol vertrouwen in het leven te staan.

Het thema tai-chi gaat niet enkel over het leren van bewegingsvormen of gevechtstoepassingen. Vanuit de kennis van de mysterieschool is tai-chi een vorm van verhoogd bewustzijn dat zich behalve in beweging ook uitdrukt in de kunsten, de filosofie, de geneeskunde en in spiritualiteit. Het bewustzijn van tai-chi snijdt als een zwaard door de dwalingen en illusies die de toegang belemmeren tot de zuivere kern van onze geest.

Tai-chi gaat over het herstellen van de harmonie tussen onze innerlijke energie en de krachten die van buitenaf daarop inwerken. De tai-chi bewegingen en gevechtstoepassingen zijn hulpmiddelen om te ervaren hoe die harmonie wordt verstoord door een kracht van buitenaf en van binnenuit weer kan worden hersteld. Het tai-chi dat wij beoefenen is daarmee vooral een gevecht tegen de belemmerende eigenschappen van onze geest. In het boeddhisme noemt men dit ‘het gevecht tegen het ego’ of ‘het temmen van het ego’.

Hoe wij werken

Bij ons kun je leren in de vorm die het beste bij jou past.

Introductie tai-chi

Introductie meditatie in beweging

Een van de belangrijkste principes van de tai-chi mysterieschool is dat natuurlijke beweging spontaan ontstaat uit verstilling. In deze introductiebijeenkomst focussen we op het vinden van verstilling en het laten ontstaan van spontane beweging. Het doel is innerlijke balans en harmonie met de wereld buiten ons vinden.

Hoewel we gelijk de diepte in gaan bij het onderzoeken van verschillende tai-chi houdingen en bewegingen is deze workshop voor iedereen toegankelijk, maar zeker interessant voor mensen die al een andere vorm van tai-chi beoefenen. Als we bereid zijn in de oefening te investeren zullen we die investering terugverdienen met inzichten die ons verder kunnen helpen in ons dagelijks leven.

Deze introductie is voor iedereen die wil kennismaken met de mensen en de methode van YinYang Harmony.

Basiscursus tai-chi

Basiscursus verbinden met de zee van vermiljoen (4 bijeenkomsten)

In vier bijeenkomsten gaan we onderzoeken hoe we in contact komen met de zee van vermiljoen (dantian) en hoe we daar gebruik van kunnen maken voor het verfijnen van onze energie en ons bewustzijn. De zee van vermiljoen is een term die verwijst naar een energiecentrum in ons lichaam. In tai-chi staan twee energievelden centraal, een in het hoofd en een in het onderlichaam.

  1. De bron van onsterfelijkheid: We verbinden ons met het centrum in het hoofd en ontdekken hoe we daarmee ons spiritueel bewustzijn kunnen ontwikkelen. Vervolgens maken we contact met het centrum in het onderlichaam, dat de ‘bron van onsterfelijkheid’ wordt genoemd. We maken hiervoor gebruik van meditatieve - en bewegingsoefeningen.
  2. Het paren van yin en yang: We verbinden hier de energie van de twee energiecentra met behulp van aandacht en bewegingsoefeningen.
  3. Drop the tension, raise the spirit: met behulp van een aantal bewegingsoefeningen kijken we hoe we inspanning en ontspanning kunnen combineren.
  4. Slimme kracht: we doen ervaring op met de slimme krachten van tai-chi (jin) en verwerven inzicht hoe die ons helpen om de harmonie met de buitenwereld te herstellen.

Na deze cursus heb je voldoende ervaring opgedaan om met de klassieke methodes van de tai-chi mysterieschool aan de slag te gaan.

Verdiepingscursus tai-chi

Om deel te kunnen nemen aan de verdiepingscursussen is het niet noodzakelijk eerst de basiscursus te hebben gedaan. Het is wel helpend om eerst de basiscursus mediteren te doen, omdat je vanuit een kalme geest gemakkelijker toegang krijgt tot het zwaardbewustzijn van tai-chi.

In de verdiepingscursussen komen de volgende onderwerpen aan bod:

Tai-chi Simingpai: de bronnen van deze mysterieschool gaan terug tot India en het sjamanisme van de Himalaya. Deze tai-chi methode bestaat uit 13 houdingen en bewegingen die elk een eigen martiale, energetische en spirituele kennis bevatten. Door ons bewustzijn op een meditatieve manier te laten samenvallen met de houding of beweging ontstaat er een direct inzicht in de wijze waarop we de harmonie met de buitenwereld kunnen herstellen.

Tai-chi SaQi: we maken kennis met een mysterieschool met een eigen spiritueel universum. De kennis van deze school heeft zijn oorsprong in de vechtkunst tai-chi chuan. De methode is gebaseerd op het oefenen van staande houdingen. Elke houding bevat martiale, heelkundige en spirituele kennis. Door op een bepaalde manier in zo’n houding te gaan staan en beweging te laten ontstaan krijgen we toegang tot deze kennis. Door houdingen met elkaar te verbinden ontstaat een bewegingsvorm waarin al deze kennis bij elkaar komt.

De geheime krachten van Tai-chi: we verdiepen hier de kennis over tai-chi krachten. We ontdekken dat tai-chi niet alleen slimme krachten kent, maar ook intelligente en wijze krachten. Slimme krachten gaan vooral over mechanische vaardigheden om je lichaam en energie zo efficiënt mogelijk in te zetten. Intelligente krachten pas je toe voor een optimale balans tussen je innerlijke energie en de energie van je directe omgeving. Wijze krachten gaan over de harmonie tussen je innerlijke energie en de energie van de natuur en de kosmos.

Taiji Gong: in deze jaarcursus van wekelijkse lessen combineren we de kennis van de verschillende authentieke scholen. De beoefening is toegankelijk omdat de nadruk ligt op de bewegingsvormen en op laagdrempelige partneroefeningen om de tai-chi principes te leren begrijpen. We leren de geest tot rust te brengen en het gevoelscontact met ons lichaam te herstellen.

Tai-chi healing: door het zwaardbewustzijn te combineren met de geheime krachten ontwikkel je ook de vaardigheid om andere mensen te helpen bij het herstellen van hun innerlijke balans en de daaraan gerelateerde klachten. Tai-chi healing is verbluffend in zijn eenvoud en effectiviteit.

Opleiding: Voor degene die na al het voorgaande weet dat hij het juiste pad voor zijn of haar ontwikkeling heeft gevonden is er de mogelijkheid om taiji instructeur te worden.

Wanneer je je voldoende hebt verdiept in alle bovenstaande disciplines en blijk geeft van de toewijding die noodzakelijk is, kun je een spirituele inwijding in het meesterschap ontvangen.

De hoogste vorm van meesterschap die je kunt verwerven is de potentie om anderen in te wijden in ons systeem. Download voor meer informatie over dit pad het leerboek Dao De Taiji.

Tai-chi activiteiten

Op zoek naar een andere activiteit?

Bekijk dan onze agenda met het overzicht van al onze activiteiten