Skip to main content

Over het ontstaan van chikung1

woensdag 19 juni 2024
Frans van Heel

Chikung of qigong is een verzamelnaam voor allerlei soorten oefeningen afkomstig uit China. Sommige oefeningen kun je vergelijken met westerse ochtendgymnastiek, andere oefeningen zijn meer meditatief van aard. Daarnaast zijn er nog oefeningen die verwant zijn aan de vechtkunst en gericht op het ‘afharden’ van het lichaam.

De term chikung werd door Chinese wetenschappers in de jaren veertig van de vorige eeuw vastgelegd voor een verzameling van activiteiten met een bepaalde traditionele opvatting over de wijze waarop je je levensenergie in balans kunt brengen. Simpel gezegd is 'chi' je levensenergie en duidt ‘kung’ op een intensieve vorm van arbeid. Chikung verwijst naar oefeningen voor het activeren van onze lichaamsenergie om daarmee de harmonie te herstellen tussen onze individuele persoonlijkheid en het grotere geheel waar we deel van uitmaken. Het doel van die inspanningen is op zijn minst het realiseren van een lang en gezond leven. 

De onsterfelijken en hun levenselixir


Bij de oorspronkelijke beoefening, waar het moderne chikung uit voort is gekomen, is het doel van spirituele aard en gericht op onsterfelijkheid. De beoefening is een spiritueel proces dat begint met een reiniging door energieblokkades op te heffen waardoor we ons bevrijden van innerlijke ballast. De volgende stap is een alchemistisch proces gericht op het produceren van 'het levenselixir' om uiteindelijk op een of andere wijze onsterfelijk te worden.

Volgens de verhalen zijn er in het verre verleden diverse beoefenaars geweest die het levenselixir wisten te produceren en vervolgens transformeerden in de zogenaamde Onsterfelijken of Onsterfelijke Wijzen. Zij waren een soort halfgoden of lichtwezens die niet konden overlijden omdat ze waren overgegaan in een andere staat, mogelijk in een andere dimensie.

Spiritiueel qigong door het karnen van de melkweg

Het produceren en verwerven van het levens- of onsterfelijkheidselixir is in vele oude religieuze verhalen terug te vinden. In het eeuwenoude hindoeïstische godenepos is er sprake van een vertelling waarin het verwerven van het levenselixir centraal stond. Dit epos heet Samudra Manthana. In deze vertelling strijden de oude en nieuwe goden om hun voortbestaan. Samudra Manthana kan uitgelegd worden als ‘het karnen van de oceaan’. De oceaan verwijst in deze context naar een 'kosmische zee van melk' en kunnen we beschouwen als een zinnebeeld voor de Melkweg. Als de strijdende goden naar de oppergod Vishnu gaan om de strijd te beslechten adviseert die hen om gezamenlijk deze kosmische zee van melk te karnen en zo de onsterfelijkheidsnectar Amrita te produceren en deze te delen.

De vraag is waar dit karnen van de ‘kosmische melkzee’ voor staat en wie deze goden zijn? Als wij ons voorstellen dat die oude en nieuwe goden staan voor krachten of kwaliteiten van onze geest die strijdig met elkaar lijken, dan zou je kunnen zeggen dat we op basis van de juiste ‘raad’ c.q. instructie deze krachten met elkaar kunnen laten samenwerken om de melkweg te karnen. Dan is dat karnen misschien wel een vorm van meditatie waardoor je geest contact kan maken met een etherische, kosmische substantie die we kunnen indikken tot een onsterfelijkheidsnectar die we tot ons kunnen nemen. 

Informatieverwerking via het middenkanaal

Dr. Shen heeft in meerdere lezingen getoond hoe hij via zijn tweede fontanel een lichtkanaal genereerde dat in de hemel verdween. Meerdere studenten gaven aan dat verschijnsel gezien te hebben. Dr. Shen vertelde dat hij door het middenkanaal te activeren en zijn tweede fontanel te openen contact kon maken met de lineage of met andere informatie uit de kosmos.

Wat dr. Shen ons toonde, en waar hij ons vervolgens in inwijdde, zie ik als een vorm van het karnen van de kosmische melkweg zoals dat is beschreven in meerdere oude geschriften. Met andere woorden zou je kunnen zeggen dat karnen het extraheren van informatie uit de kosmos is. De volgende stap is hoe je die informatie als een leven brengende nectar kunt verwerken om onsterfelijk te worden.

De vraag is of je onsterfelijkheid moet zien als het overleven van het fysieke lichaam of als het verder gaan van een of andere spirituele essentie, misschien wel een ziel, in een andere dimensie. Ik zie reïncarnatie als een tussenvorm van onsterfelijkheid, omdat de spirituele essentie na het sterven van het ene fysieke lichaam overgaat in een nieuw lichaam dat ook weer zal sterven. Ik denk op basis van de ervaringen die ik heb gehad dat we met deze spirituele vorm van chikung kosmische informatie kunnen laten binnenkomen en verwerken, zodat we onze geest kunnen transformeren om onze fysieke beperkingen te overstijgen. 

Lees ook het tweede artikel over het ontstaan van chikung.