Skip to main content

Zelfbevrijding met behulp van "naakt gewaarzijn"

dinsdag 09 januari 2024
Frans van Heel

Veel mensen zien mediteren als een manier om te ontspannen en tot rust te komen. Er zijn dan ook veel meditatiecursussen die voorzien in deze behoefte aan rust en ontspanning. Een manier om te voorzien in die behoefte aan ontspanning en rust is begeleide meditatie. Dit betekent dat de instructeur je door je ervaring heen praat door aan te geven wat je moet doen (je ademhaling volgen), wat je moet voelen (je lichaam van kop tot teen) en hoe je daarmee omgaat (accepteren wat er is).

Het nadeel van dit soort begeleide meditaties is dat ze alleen werken in aanwezigheid van de instructeur (of een digitale app). Je creëert daardoor als het ware een afhankelijkheid van een instantie buiten jezelf. Een ander nadeel is dat het effect van dit soort meditaties kort duurt.

Meditatie van het "naakt gewaarzijn"

Traditionele meditatie, zoals de boeddhistische dzogchen meditatie, leert je vooral jezelf te bevrijden van afhankelijkheden. Het maakt niet uit of die afhankelijkheden zijn gerelateerd aan instanties buiten jezelf of verinnerlijkte afhankelijkheden, bijvoorbeeld gerelateerd aan je opvoeding.

Zonder afhankelijkheid en met open aandacht kijken naar wat zich voordoet in je geest zonder iets te willen veranderen wordt in deze traditionele methodes ‘naakt gewaarzijn’ genoemd. YinYang meditatie is de eerste stap om kennis te maken met dit naakte gewaarzijn.

mediteren

Goede begeleiding bij meditatie is belangrijk

Onbevooroordeeld en met open aandacht waarnemen wat zich voordoet in je geest geeft ruimte omdat je niets moet of hoeft te doen. Tegelijkertijd kan het ook confronterend zijn je bewust te worden van al die gedachten en impulsverwerking in je geest. Begeleiding bij deze manier van mediteren door een ervaren instructeur is dan ook belangrijk.

Bij YinYang Harmony zijn diverse ervaren instructeurs die zelfstandig cursus kunnen geven, maar elkaar ook ondersteunen. 13 mei start weer een cursus YinYang meditatie waarbij je een basistechniek leert die je helpt om zelfstandig thuis te mediteren onafhankelijk van welke begeleiding dan ook. Na deze cursus ben je niet alleen ‘bevrijd’ van instanties die je helpen om te ontspannen, maar heb je ook de tools om je te bevrijden van allerlei mindfucks waarmee je jezelf in een houdgreep houdt.