Skip to main content

Taiji-krachten en het werken met energie (deel 2)

dinsdag 15 mei 2018
Frans van Heel

In deel 1 kon je al lezen dat we bij YinYang Harmony ernaar streven om op een neutrale en praktische manier met Taiji-krachten en bijbehorende energie te werken, zoals Peng. In dit blog gaan we dieper in op hoe je oefent met de energiekracht Peng.

Hoe oefen je een Taiji-kracht als Peng?

De kennis om onbekende en abstracte ideeën over subtiele bewegingstromen en –krachten te leren toepassen is zeldzaam. Daarom willen wij dit graag met beeld en toelichting met iedereen delen. We beginnen met de toepassing van Peng.

Hoewel wij van onze leraar Peng hebben leren begrijpen als een verzamelde kracht die vanuit het centrum in alle richtingen gelijkwaardig uitzet, worden er ook andere toepassingen beschreven in de literatuur. Peng wordt bijvoorbeeld ook beschreven als de kracht van een spiraalveer die zich opbouwt als deze wordt ingedrukt en weer uitzet als het keerpunt wordt bereikt.

Het voordeel van dit idee van de kracht een spiraalveer is dat het de beoefenaar helpt om een aantal fysieke basisvaardigheden te ontwikkelen. Als je je lichaam opvat als een spiraalveer helpt dat om je innerlijke structuur te verbeteren. De kracht die op je afkomt gebruik je om contact te maken met je voeten en die te gebruiken als anker voor het leveren van kracht.

De kracht van een spiraalveer

Welke idee je ook kiest, uiteindelijk kun je het het beste beoefenen met behulp van een partner. Daarmee is ook een van de belangrijkste verschillen tussen Taiji en Qigong benoemt, namelijk het werken met een partner als feedback op de vaardigheden en kwaliteiten die je ontwikkelt. Onderstaande oefening helpt je om te werken aan je lichaamsstructuur, balans, en de juiste verhouding tussen spanning en ontspanning.

Zie onderstaande partneroefening om een beeld en meer inspiratie te krijgen van de kracht van de spiraalveer: het in- en uitgaan van spiraalkracht vanuit verschillende hoeken.

In het tweede filmpje zie je hoe de oefening kan worden versterkt door te focussen op de inkomende kracht van de partner die jou als het ware induwt.

De veerkracht van een bal

Het inveren en uitzetten van een spiraalveer is nog enigszins 2-dimensionaal, zelfs wanneer je het oefent met een partner die vanuit verschillende richtingen op je afkomt. Je verwerkt de inkomende kracht van het lichaam van je oefenpartner namelijk vertikaal door je lichaamsstructuur naar je voeten en weer terug om de partner weg te zetten. Je kunt deze toepassing van het  opvangen, verwerken en teruggeven van kracht ook oefenen zonder enig besef van een centrum in je lichaam.

Dat is anders als je het idee van de veerkracht van een bal gebruikt. Een bal die wordt ingedrukt verzamelt als het ware de inkomende kracht naar zijn centrum en zet vanuit het centrum weer uit in alle richtingen en niet alleen in de richting van de aanvallende kracht. De kracht krijgt daarmee meer dimensies, de beoefenaar blijft stabieler in positie en dus meer in balans.

Er zijn verschillende manieren om dit oefenen. In onderstaande voorbeeld wordt de beoefenaar door twee partners tegelijk als het ware in elkaar gedrukt. De beoefenaar verzamelt de inkomende krachten in zijn centrum en zet van daaruit als een bal gelijkwaardig weer in alle richtingen uit, waarbij de kracht als bij toeval ook terug komt bij de twee ‘aanvallende’ partners.

Deze veerkracht kan verder worden ontwikkeld in de toepassing met één aanvallende partner.  Blijf dan wel alert dat je de kracht niet uitsluitend focust op de aanvaller, maar in alle richtingen blijft uitzetten.

Rijzende kracht

Er zijn scholen die de kracht van Peng definiëren als een kracht die omhoog gaat c.q. rijst. De kracht van het rijzen is gebaseerd op de gedachte dat wanneer het lichaam in alle richtingen uitzet het niet de grond in kan groeien. Het lichaam zal zich daarom door de uitzettende kracht oprichten, waardoor deze meer een opstijgende tendens heeft.

De toepassing van dit idee sluit dus niet uit dat het lichaam vanuit een centrum in alle richtingen uitzet. De beoefenaar legt alleen meer nadruk op de omhoog gaande richting. Zie als voorbeeld onderstaande oefening, waarbij de aanvaller simuleert met twee handen naar de keel te willen grijpen.

Afweren of afwenden van kracht

Toen Taiji pas naar het westen kwam en nog bekend stond als Tai-chi Chuan werd Peng vooral beschreven als een afwerende beweging (ward off in het Engels).  De beweging refereert aan de primaire reflex om je handen armen als verdediging naar voren te gooien bij een aanval. De uitreikende arm wordt dan gebruikt om contact te maken met de aanvaller, zodat je de richting en de kracht van de aanval kan voelen en de aanval vervolgens kan afwenden.

Deze oefening is een veilige manier om te leren omgaan met aanvallende bewegingen. Hiermee wordt Peng vooral een kracht om je waarneming mee te scherpen. Dit gaat niet tegen het basisidee in dat kracht een in alle richting uitzettende kracht is.

Als je in onderstaande oefening niet alleen focust op het contact tussen de armen, maar steeds in alle richtingen naar buiten voelt ben je nog steeds heel dichtbij de oefening zoals die bedoeld  is.