Skip to main content

Louteren

dinsdag 09 januari 2024
Frans van Heel

Louteren krijgt in het westen al snel een christelijke betekenis, die van het afwassen van schuld of een zedelijke zuivering. Louteren betekent echter letterlijk niet meer dan zuiveren, dat kan zowel fysiek, als mentaal en spiritueel zijn. Bij fysiek schoonmaken denken we meestal aan de buitenkant van het lichaam dat we schoonmaken door ons te douchen. In de context van de oefeningen van YinYang Harmony gaat het veel meer over het losmaken van stijve spieren en het afvoeren van afvalstoffen, vergelijkbaar met wat er gebeurt bij een intensieve massage.

Energetisch zuiveren gaat meer over het in balans brengen van hard en zacht en ervoor zorgen dat elke vorm van beweging zich gemakkelijk door het hele lichaam kan verplaatsen. Als we het hebben over geestelijke zuivering ligt het gevoelig met aan te geven wat er dan onzuiver is. Veel westerse mensen die afstand hebben gedaan van hun christelijke traditie gruwen van het idee dat wij intrinsiek schuld met ons meedragen of dat wij zedelijk onzuiver zouden zijn.

Zuiver bewustzijn

In het boeddhisme verhoudt de geestelijke onzuiverheid zich tot het karma; dat wat iemand in dit of vorig levens aan handelingen verricht waarmee hij schade heeft berokkend aan andere levende wezens. Wanneer het karma is geladen met een teveel aan negatieve handelingen dan werpt dat als het ware sluiers op die verhinderen dat de betreffende persoon in contact kan komen met de kern van onze geest. Het is dan niet mogelijk om samen te vallen met het boeddha-bewustzijn, dat altijd helder is.

De opvatting dat wij in de kern van onze geest helder en zuiver zijn is kenmerkend voor alle immanente, mystieke tradities. Immanent betekent in zichzelf besloten en staat tegenover transcendent wat betekent ‘boven zijn grens uitstijgend’. In religieuse context betekent transcendentie dat het heldere bewustzijn zich niet in maar buiten ons bevindt. Vrij vertaald het goddelijke is niet in ons besloten maar staat buiten ons alsof het een andere ruimte dan wel entiteit is.

In de tradities van het taoïsme en boeddhisme, waaruit het systeem van YinYang Harmony voortkomt, is het zuivere (goddelijke) bewustzijn in onszelf besloten. Geestelijke verontreiniging betekent in deze context dat we geen contact kunnen maken met dat zuivere bewustzijn in ons. Er hangen als het ware sluiers van verontreiniging overheen. Die sluiers kun je iets neutraler ook vertalen als de stroom van onze verwarde gedachten en emoties.

Karmische sluiers

De geestelijke verontreiniging van de "karmische sluiers" betreft eigenlijk het gegeven dat wij onze gedachten en gevoelens niet los kunnen maken van de herinnering aan daden uit het verleden. Doordat de herinnering aan die daden steeds weer negatieve gedachten en gevoelens oproept, werken ze als bezoedeling van het zuivere weten. Deze bezoedeling kan worden opgeheven door de gedachten en gevoelens los te koppelen van de herinnering aan het verleden.

Soms is dat zo moeilijk dat je er hulpmiddelen bij nodig hebt. De mantra van het diamanten pad is zo’n hulpmiddel. Deze Vajrayana mantra (Vajra = diamant) snijdt als een diamant de link tussen de herinnering aan de negatieve acties en de daaruit voortkomende, nieuwe negatieve gedachtes en emoties door.

vajrayanna mantra

Een intens gevoel van spijt is het eerste teken dat de mantra zijn werk doet. Als dat gevoel te overweldigend wordt  kun je je voorstellen dat de stralende Vajrasattva, of een andere zuivere entiteit, een gouden nectar uit zijn hand of voet laat druppelen. en dat deze nectar via de kruin van je hoofd in je lichaam stroomt om het spijtgevoel opte lossen. Daarna kun je een intens gevoel van opluchting en bevrijding ervaren.