Skip to main content

Drie nieuwe instructeurs YinYang meditatie

dinsdag 09 januari 2024
Frans van Heel

Bob Driessen, Emma Meeussen en Marlie Houben hebben 2 april jl. de opleiding voor instructeur YinYang meditatie succesvol afgerond door gezamenlijk een complete cursus met nieuwe deelnemers te organiseren en te verzorgen.

Deze opleiding bestond verder uit een cursus van 9 maanden met wekelijkse lessen over de klank dauyin en aansluitend een vervolgopleiding klankmeditatie met didactische aandachtspunten. Voorwaarde om de opleiding te kunnen doen is dat je al een aantal jaren ervaring hebt met de beoefening van meditatie volgens de methode van YinYang Harmony.

Nieuwe instructeurs YinYang meditatie

Meditatiecursus enthousiast ontvangen door deelnemers

De 15 deelnemers waren unaniem enthousiast over de opzet en invulling van de cursus die Marlie, Bob en Emma hadden verzorgd. Bij de eerste les van de cursus waren er enkele punten van constructieve kritiek, maar uiteindelijk was iedereen zeer tevreden. Lees ter inspiratie deze reactie van deelnemer Frans W.:

"Als de sociale boodschapjes en verontrustende nieuwsfeiten je om de oren vliegen, is het niet gek dat je er weleens uitgeput van raakt, murw en lusteloos van wordt. En ook meditatie kan iets zijn dat je op je boodschappenlijstje hebt: het moet, want je wil jezelf het gevoel geven dat je bijzonder en goed bezig bent. En zo heb je er weer iets bij gekregen om moe van te worden.

Rust ervaren, als het nieuwe ‘moeten’. Deze cursus heeft me laten zien dat meditatie iets anders is. Tegelijk bijzonder, maar ook heel gewoon. Zoals een dagelijkse gewoonte. In het drukke, overvolle leven een moment vinden om ruimte in te bouwen voor iets anders. Ervaren dat er altijd ruimte is, dat de schijn van het overvolle en drukke bedriegt. Ruimte in jezelf creëren. Contact maken met je levensbron, met waar je energie zit.

In deze cursus kregen we technieken aangereikt waardoor je houvast krijgt en richting kan geven aan je mediteren. Meditatie is geen wellness, geen vluchtheuvel uit de drukte, maar iets heel gewoons. Iets dat er gewoon bij hoort, geïntegreerd in je gewone dagelijkse leven. Als je het regelmatig doet, net zo gewoon als tandenpoetsen. En uiteraard: de cursus is geen sprookjesachtig, wondermedicijn. Het is een introductie, een steuntje in de rug. Meer niet, want uiteindelijk moet je het zelf doen."

Opleiding tot instructeur YinYang meditatie

Ik wens Marlie, Emma en Bob veel plezier en succes met lesgeven en hoop natuurlijk ook op een vruchtbare samenwerking. YinYang meditatie is een basiscursus die is ontstaan uit de behoefte om voor mezelf en mijn studenten een meditatievorm te hebben waar je als basis op terug kunt vallen. Deze basismeditatie is geschikt om dagelijks te beoefenen en bevat alle praktische hulpmiddelen om je geest te bevrijden van (negatieve) gedachten en om de innerlijke ruimte te vinden die de bron is van mentale helderheid, compassie en inspiratie.

Het doel is om op korte termijn het boek uit te brengen dat alle informatie bevat voor een complete opleiding van 8 jaar. Het boek bevat alle kennis die ik de afgelopen decennia heb opgedaan, in het bijzonder van dr. Shen Hongxun. De opleiding wil ik op afzienbare termijn starten in de hoop al mijn verworven kennis op zoveel mogelijk studenten te kunnen overdragen.

Neem vrijblijvend contact op als je meer informatie wilt over het boek of de opleiding.