Blog

Persoonlijke ontwikkeling in relatie tot inwijding

In het vorige artikel heb je kunnen lezen hoe authentieke scholen en leraren zich onderscheiden van trainers of coaches in de zakelijke wereld en van hedendaagse spirituele leraren. Je hebt kunnen zien dat voor duurzame persoonlijke ontwikkeling meer investering en toewijding worden gevraagd. De lessen gaan dieper en kunnen daardoor ook confronterender zijn.

De initiatie of inwijding is een middel om die diepere lagen van de kennisoverdracht toegankelijk te maken voor de student. Omdat initiatie verschillende betekenissen heeft, geeft dit artikel een toelichting op de ideen bij YinYang Harmony over dit onderwerp.

Initiatie of inwijding is niet alleen een manier om te bevestigen dat je deelgenoot bent geworden van een onderdeel van de leer. Het is ook een bevestiging van je persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt door een initiatie niet alleen toegang tot bepaalde kennis. Je hebt ook een  inzicht, kwaliteit of vaardigheid ontwikkeld. Een initiatie is een afsluiting van een leerproces, maar meestal is het ook het begin van een nieuw leerproces.

Inwijding en toewijding

Een initiatie is in deze context een belangrijk moment in de verhouding tussen leraar en leerling, ook hun relatie wordt duurzamer. In essentie is deze vorm van initiatie informeel van karakter, omdat ze alleen kan plaats hebben op het moment dat de leerling daarvoor open staat. Dit ‘open staan’ van de leerling is afhankelijk van diverse omstandigheden, die niet allemaal van tevoren kunnen worden bepaald. Als de leerling bijvoorbeeld te hoge verwachtingen heeft van een geplande, aanstaande initiatie, kan dit belemmerend zijn voor de informatieoverdracht.

Het open kunnen staan vergt een bepaalde mate van toewijding van de leerling aan de leraar. De leerling toont deze toewijding door zich te verdiepen in de leer of methode van de leraar en door deze te praktizeren of te beoefenen. Daarnaast is er een overgave vereist tijdens het moment van de initiatie zelf, waarbij de leerling elk voorbehoud en twijfel tijdelijk loslaat. Voorbehoud en twijfel werken namelijk als filters tijdens de initiatie, waardoor de overgedragen ‘informatie’ vervuild raakt met de eigen gedachten.

Kennisoverdracht tijdens de inwijding

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n informele initiatie? De leraar brengt de leerling letterlijk en figuurlijk in een positie die de grenzen van het persoonlijke lichaam en de individuele geest doet vervagen. Het 'letterlijke' zit hem in het feit dat in het systeem dat wij toepassen de leerling door een bepaalde vorm van rek zijn lichaam in zijn geheel 'extreem' lang maakt, waardoor het kan voelen alsof hij zich voor bij de grenzen van het fysiek mogelijke uitrekt. Het 'figuurlijke' aspect gaat vooral over de gevoelsgrens van wat de leerling als binnen en buiten zijn persoon ervaart. De leraar maakt vervolgens, middels mentale overdracht een vorm van ‘kennis’ toegankelijk voor de leerling.

In de taoïstische en boeddhistische traditie krijgt de leerling hiermee toegang (tot een deel) van de inzichtskennis die leraren van de betreffende overdrachtslijn gedurende voorgaande generaties hebben verworven. De leraar is niet volledig ‘in control’ hoe die kennis specifiek aankomt bij de student. In die zin is het voor de student een persoonlijke beleving. Na de initiatie kan de leraar de geïnitieerde kennis wel nog bijsturen en de leerling helpen bij het ‘polijsten’ van de overgedragen kennis.

Ook tijdens de traditionele beoefening van meditatie, chikung en tai-chi bij YinYang Harmony kan zich deze vorm van informele initiatie voordoen. Frans van Heel heeft gedurende zijn leerperiode van meer dan 25 jaar van verschillende leraren initiaties gehad, die hij kan overdragen op zijn studenten.

In het volgende artikel kun je lezen over enkele van mijn persoonlijke ervaringen met initiaties in specifieke kennis van ons systeem.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook