Blog

Wil je aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, omgaan met stress en burn-out? Dan stap je in een onoverzichtelijk woud van trainingen, workshops, persoonlijke coaching en opleidingen. Hoe maak je een keuze? Wij hebben het woud voor jou onderverdeeld in 3 categorieën.

Stap 1: Inzicht krijgen in welke categorieën er zijn

a. Commerciële trainingen in een zakelijke context

Je hebt de wereld van commerciële trainingen die zich richten op werkgevers, werknemers en zzp-ers. Hierin zitten veel mensen die zijn opgeleid als P&O-er, psycholoog of in communicatiewtenschappen. Zij combineren hun trainingen met inzichten uit het oosten, de muziek- en theaterwereld, NLP en aanverwante disciplines. Er zijn diverse grote bureaus die hierin actief zijn en zich hebben georganiseerd in beroepsverenigingen.

b. De New Age beweging

Dan is er de wereld van spirituele ontwikkeling die zijn oorsprong heeft in de New Age beweging van de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze wereld is het meest onoverzichtelijk, omdat het alles omvat wat maar iets te maken heeft met een (hyper)gevoeligheid voor de natuur, het magische, extatische, hemelse, of kosmische.

De mensen die je in deze kringen vindt, binden zich meestal niet lang aan een leraar, school of methode. Zij zien vooral de overeenkomsten tussen al die disciplines en daarom maakt het volgens hen ook niet uit welke leraar, school of methode je volgt. Westerse, oosterse, oriëntaalse, shamanistische tradities worden op basis van deze opvatting vrolijk door elkaar gemixt. Nieuwe trends en - leraren doen het goed bij deze groep, wat weer veel kansen biedt voor nieuwe leraren.

Deze wereld is zo groot dat je er weer diverse onderverdelingen in zou kunnen maken. Je hebt de mensen die zich meer voelen aangetrokken door westerse tradities, als Rozenkruizers, Aleister Crowly, Golden Dawn, maar ook door Wica en druïden. Daarnaast heb je de mensen die vooral zijn geïnteresseerd in het sjamanisme van diverse culturen. Deze beweging begint bij de boeken over Carlos Castaneda. Daarnaast heb je nog de mensen die geïnteresseerd zijn in alles dat met chanelling, engelen en verwante spirituele entiteiten heeft te maken. Eigenlijk gaat dit terug op de joods-christelijke subculturen.

c. Authentieke scholen

Authentiek betekent 'overeenstemmend met het oorspronkelijke en daaraan zijn gezag ontlenend'. Deze scholen ontlenen hun zeggingskracht aan bepaalde aspecten van de overgedragen kennis en inzichten uit het verleden, die volgens hen nog steeds een toegevoegde waarde hebben. Deze scholen kenmerken zich doordat ze een of een aantal specifieke leermethodes overdragen.

Deze methodes mogen wel geschikt worden gemaakt voor de behoeften van de tijd, zolang de authentieke essentie overeind blijft. De geïnteresseerden gaan bij voorkeur in de leer bij een leraar of meester die zijn kennis, door persoonlijke overdracht en – inwijding, ontleend aan een overdrachtslijn van honderden tot duizenden jaren oud. YinYang Harmony behoort overigens tot deze laatste categorie.

Als zo'n school is verbonden aan een religie of ander instituut, dan is de overdracht en inwijding geformaliseerd en expliciet. De mystieke of anderszins informele scholen hebben een impliciete vorm van overdracht en inwijding.

De initiatie, inwijding, zegening of bekrachtiging is een soort van overgangsritueel, waarbij de betrokkene een bepaald deel van zijn leven achter zich laat en toetreedt tot een nieuw deel. Hij laat bijvoorbeeld zijn jeugd achter zich en gaat als volwassene verder. Een ander voorbeeld uit bepaalde boeddhistische scholen is dat de betrokkene onwetendheid achter zich laat en met inzicht verder gaat.

In het volgende artikel helpen we je bij de keuze van stap 2. Dan zullen we vooral aandacht besteden aan de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling, stress en burn-out.

Persoonlijke ontwikkeling

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Chikung workshop: release your dragon
Datum 20 augustus 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De draak staat in het taoïsme voor je innerlijke kracht. Er wordt in oosterse disciplines als chikung, meditatie en de vechtkunst tai-chi chuan veel gesproken over innerlijke kracht. Maar hoe je innerlijke kracht echt kunt activeren en voor je laten werken is voor velen nog een geheim. Deze laatste van drie zomer workshops is voor iedereen toegankelijk. Omdat gevorderde en beginnende deelnemers samen oefenen, kun je zien hoe op verschillende niveaus met deze kracht wordt gewerkt.

Mediteren om de draak te vinden

Iedereen beschikt over de innerlijke kracht die de draak wordt genoemd. Zolang je die kracht niet hebt gevonden, zegt men dat de draak nog slaapt. Om in contact te komen met deze kracht leer je om eerst je geest tot rust te brengen. Daarom besteden we het eerste deel van de workshop aan meditatie. Als je nog geen ervaring hebt met mediteren, leer je een eenvoudige maar krachtige meditatietechniek.

Chikung om de draak te bevrijden

Als je je geest tot rust hebt gebracht, leer je om contact te maken met je innerlijke kracht. Dit is de fase dat de draak ontwaakt. Door de oefeningen die je vervolgens leert komt die kracht in beweging. Men spreekt dan van het bevrijden van de draak. Wanneer je die kracht zijn werk laat doen ervaar je dat als een bevrijding, omdat er allerlei spanningen van je afvallen en blokkades worden opgeheven.

Praktisch

  • De prijs van deze workshop is €50,00
  • Neem je eigen drinken, eten, gemakkelijk zittende kleding, ligmat, zitkussen, handdoek, stuk plastic tegen natte ondergrond mee.
  • De locatie is in park Brakkenstein te Nijmegen. Het is dezelfde locatie als voorgaande keren. Neem contact op als je niet hiermee bekend bent.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook