Blog

Louteren krijgt in het westen al snel een christelijke betekenis, die van het afwassen van schuld of een zedelijke zuivering. Louteren betekent echter letterlijk niet meer dan zuiveren, dat kan zowel fysiek, als mentaal en spiritueel zijn. Bij fysiek schoonmaken denken we meestal aan de buitenkant van het lichaam dat we schoonmaken door ons te douchen. In de context van de oefeningen van YinYang Harmony gaat het veel meer over het losmaken van stijve spieren en het afvoeren van afvalstoffen, vergelijkbaar met wat er gebeurt bij een intensieve massage.

Energetisch zuiveren gaat meer over het in balans brengen van hard en zacht en ervoor zorgen dat elke vorm van beweging zich gemakkelijk door het hele lichaam kan verplaatsen. Als we het hebben over geestelijke zuivering ligt het gevoelig met aan te geven wat er dan onzuiver is. Veel westerse mensen die afstand hebben gedaan van hun christelijke traditie gruwen van het idee dat wij intrinsiek schuld met ons meedragen of dat wij zedelijk onzuiver zouden zijn.

Zuiver bewustzijn

In het boeddhisme verhoudt de geestelijke onzuiverheid zich tot het karma; dat wat iemand in dit of vorig levens aan handelingen verricht waarmee hij schade heeft berokkend aan andere levende wezens. Wanneer het karma is geladen met een teveel aan negatieve handelingen dan werpt dat als het ware sluiers op die verhinderen dat de betreffende persoon in contact kan komen met de kern van onze geest. Het is dan niet mogelijk om samen te vallen met het boeddha-bewustzijn, dat altijd helder is.

De opvatting dat wij in de kern van onze geest helder en zuiver zijn is kenmerkend voor alle immanente, mystieke tradities. Immanent betekent in zichzelf besloten en staat tegenover transcendent wat betekent ‘boven zijn grens uitstijgend’. In religieuse context betekent transcendentie dat het heldere bewustzijn zich niet in maar buiten ons bevindt. Vrij vertaald het goddelijke is niet in ons besloten maar staat buiten ons alsof het een andere ruimte dan wel entiteit is.

In de tradities van het taoïsme en boeddhisme, waaruit het systeem van YinYang Harmony voortkomt, is het zuivere (goddelijke) bewustzijn in onszelf besloten. Geestelijke verontreiniging betekent in deze context dat we geen contact kunnen maken met dat zuivere bewustzijn in ons. Er hangen als het ware sluiers van verontreiniging overheen. Die sluiers kun je iets neutraler ook vertalen als de stroom van onze verwarde gedachten en emoties.

Karmische sluiers

De geestelijke verontreiniging van de ‘karmische sluiers’ betreft eigenlijk het gegeven dat wij onze gedachten en gevoelens niet los kunnen maken van de herinnering aan daden uit het verleden. Doordat de herinnering aan die daden steeds weer negatieve gedachten en gevoelens oproept, werken ze als bezoedeling van het zuivere weten. Deze bezoedeling kan worden opgeheven door de gedachten en gevoelens los te koppelen van de herinnering aan het verleden.

Soms is dat zo moeilijk dat je er hulpmiddelen bij nodig hebt. De mantra van het diamanten pad is zo’n hulpmiddel. Deze Vajrayana mantra (Vajra = diamant) snijdt als een diamant de link tussen de herinnering aan de negatieve acties en de daaruit voortkomende, nieuwe negatieve gedachtes en emoties door.

vajrayanna mantra

Een intens gevoel van spijt is het eerste teken dat de mantra zijn werk doet. Als dat gevoel te overweldigend wordt  kun je je voorstellen dat de stralende Vajrasattva, of een andere zuivere entiteit, een gouden nectar uit zijn hand of voet laat druppelen. en dat deze nectar via de kruin van je hoofd in je lichaam stroomt om het spijtgevoel opte lossen. Daarna kun je een intens gevoel van opluchting en bevrijding ervaren.

" We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring, maar spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben "

Pierre Teilhard de Chardin

Avondtraining tai-chi en chikung
Datum 2 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Avondtraining tai-chi en chikung
9 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Open je energiepoorten
13 juni 10:00 - 13:00
Boek deze activiteit!

Doe mee met mediteren, chikung en tai-chi

Mediteren, chikung en tai-chi zijn de pijlers van ons oefensysteem. We zullen in deze zomerse workshopcyclus steeds aan alledrie onderwerpen aandacht besteden. Het centrale thema is 'het openen van je energiepoorten zijn', omdat dit basis is om:

 • je energie beter door te laten stromen
 • je energie in balans te brengen
 • minder snel klachten te krijgen
 • klachten te verminderen of te verhelpen
 • rustiger in je hoofd te worden
 • mentaal beter weerbaar te zijn tegen invloeden van buitenaf

Iedereen kan meedoen

De workshops staan open voor iedereen. Afhankelijk van de achtergrond en behoefte van de deelnemers op die dag wordt de invulling van het programma voor die dag aangepast; meer nadruk op mediteren, chikung of juist tai-chi.

Bij de meditatie focussen we ons op de mantrameditatie, met de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te krijgen bij of aanvulling te krijgen op de geleerde technieken. Deze basismeditatie is een belangrijke voorwaarde voor een optimale chikung - of tai-chi beoefening. De rust die je verwerft door de meditatie helpt je bij het vinden van de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, rust en beweging.

Bij de chikung richten we ons op eenvoudige oefeningen met een diepe werking op de gewrichten en energiedoorstroming. Daarnaast beoefenen we de staande-houdingmeditatie, waarbij je leert hoe vanuit diepe innerlijke rust, vanzelf beweging ontstaat.

Bij de tai-chi gaan we verder op het pad dat bij de chikung oefening zijn ingeslagen, maar dan met behulp van tai-chi houdingen.

Praktische informatie

Deze zomer kun je meedoen met meerdere workshops onder dit thema. Afhankelijk van het weer en de belangstelling 1 of 2 keer per maand. De nieuwe datums worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Neem het volgende mee:

 • €30,00 bij aanvang contant betalen
 • drinken en eten
 • gemakkelijk zittende kleding en schoeisel
 • deken en zitkussen voor de meditatie en de lunch

Na de workshop vanaf 13:00 uur is iedereen uitgenodigd om te blijven zitten om na te praten onder het genot van het eten en drinken dat we zelf hebben meegebracht.

De workshops zullen plaats hebben in park Brakkenstein, nabij landgoed Brakkesteyn ongeveer ter hoogte van SSH& Sterrenbosch bij de Radbouduniversiteit van Nijmegen.
Dit betekent dat we afhankelijk zijn van het weer. Wanneer het regent, serieuze dreiging van regen, of als het voorafgaand aan de workshop al veel heeft geregend zal de workshop niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.

Avondtraining tai-chi en chikung
16 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Avondtraining tai-chi en chikung
23 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook