Blog

Bob Driessen, Emma Meeussen en Marlie Houben hebben 2 april jl. de opleiding voor instructeur YinYang meditatie succesvol afgerond door gezamenlijk een complete cursus met nieuwe deelnemers te organiseren en te verzorgen.

Deze opleiding bestond verder uit een cursus van 9 maanden met wekelijkse lessen over de klank dauyin en aansluitend een vervolgopleiding klankmeditatie met didactische aandachtspunten. Voorwaarde om de opleiding te kunnen doen is dat je al een aantal jaren ervaring hebt met de beoefening van meditatie volgens de methode van YinYang Harmony.

Nieuwe instructeurs YinYang meditatie

Meditatiecursus enthousiast ontvangen door deelnemers

De 15 deelnemers waren unaniem enthousiast over de opzet en invulling van de cursus die Marlie, Bob en Emma hadden verzorgd. Bij de eerste les van de cursus waren er enkele punten van constructieve kritiek, maar uiteindelijk was iedereen zeer tevreden. Lees ter inspiratie deze reactie van deelnemer Frans W.:

"Als de sociale boodschapjes en verontrustende nieuwsfeiten je om de oren vliegen, is het niet gek dat je er weleens uitgeput van raakt, murw en lusteloos van wordt. En ook meditatie kan iets zijn dat je op je boodschappenlijstje hebt: het moet, want je wil jezelf het gevoel geven dat je bijzonder en goed bezig bent. En zo heb je er weer iets bij gekregen om moe van te worden.

Rust ervaren, als het nieuwe ‘moeten’. Deze cursus heeft me laten zien dat meditatie iets anders is. Tegelijk bijzonder, maar ook heel gewoon. Zoals een dagelijkse gewoonte. In het drukke, overvolle leven een moment vinden om ruimte in te bouwen voor iets anders. Ervaren dat er altijd ruimte is, dat de schijn van het overvolle en drukke bedriegt. Ruimte in jezelf creëren. Contact maken met je levensbron, met waar je energie zit.

In deze cursus kregen we technieken aangereikt waardoor je houvast krijgt en richting kan geven aan je mediteren. Meditatie is geen wellness, geen vluchtheuvel uit de drukte, maar iets heel gewoons. Iets dat er gewoon bij hoort, geïntegreerd in je gewone dagelijkse leven. Als je het regelmatig doet, net zo gewoon als tandenpoetsen. En uiteraard: de cursus is geen sprookjesachtig, wondermedicijn. Het is een introductie, een steuntje in de rug. Meer niet, want uiteindelijk moet je het zelf doen."

Opleiding tot instructeur YinYang meditatie

Ik wens Marlie, Emma en Bob veel plezier en succes met lesgeven en hoop natuurlijk ook op een vruchtbare samenwerking. YinYang meditatie is een basiscursus die is ontstaan uit de behoefte om voor mezelf en mijn studenten een meditatievorm te hebben waar je als basis op terug kunt vallen. Deze basismeditatie is geschikt om dagelijks te beoefenen en bevat alle praktische hulpmiddelen om je geest te bevrijden van (negatieve) gedachten en om de innerlijke ruimte te vinden die de bron is van mentale helderheid, compassie en inspiratie.

Het doel is om op korte termijn het boek uit te brengen dat alle informatie bevat voor een complete opleiding van 8 jaar. Het boek bevat alle kennis die ik de afgelopen decennia heb opgedaan, in het bijzonder van dr. Shen Hongxun. De opleiding wil ik op afzienbare termijn starten in de hoop al mijn verworven kennis op zoveel mogelijk studenten te kunnen overdragen.

Neem vrijblijvend contact op als je meer informatie wilt over het boek of de opleiding.

 

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Cursus Diep mediteren voor gevorderden
Datum 4 februari 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De cursus Diep mediteren is het vervolg op de basiscursus YinYang meditatie. Iedereen die de cursus YinYang meditatie heeft gedaan kan meedoen met deze cursus voor gevorderden. Je gaat dieper in op het gebruik van de mantra en krijgt daarbij een persoonlijke uitbreiding en begeleiding. Mensen die deze cursus al hebben gedaan, betalen alleen een bijdrage voor de kosten van de locatie.

Leren reflecteren

Tijdens deze cursus gaan we meer en langer mediteren. Daarnaast krijg je ook enkele qigong oefeningen geleerd die je bijvoorbeeld kunt doen voordat je gaat mediteren. Om de inzichten die je opdoet tijdens het mediteren beter te verwerken gaan we met elkaar uitwisselen welke ervaringen je opdoet tijdens het mediteren, wat je daarvan kunt leren en hoe je de verworven inzichten kunt integreren in je dagelijks leven.

Handig om mee te nemen

  • Zitkussen en deken of omslagdoek om te mediteren
  • Schrijfmateriaal en boek De weg van meditatie naar integratie
  • Eten en drinken
  • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel, bijvoorbeeld pantoffels

Praktische zaken

  • De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel (van 9:30 tot 14:00 u) en zal in het weekend plaats hebben.
    De datums zijn: 4 en 18 febrari, 11 en 25 maart. Laat het tijdig weten als een of meerdere datums niet schikken, dan kijken we naar een persoonlijke oplossing.
  • De locatie is nog niet bekend. De cursus zal plaats hebben in Nijmegen, waarschijnlijk in de Ark van Oost.
  • De prijs van de cursus is €175, inclusief het boek De weg van meditatie naar integratie en €165 exclusief het boek.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook