Blog

Veel artiesten, denkers en leiders zijn groot geworden door hun angst om niets te hebben betekend in het leven. Zij vonden niets erger dan te leven en te sterven zonder iets van betekenis achter te hebben gelaten. Iedereen heeft ten diepste deze angst, die je tegelijkertijd als een stervensangst en als een levensangst kunt zien. Deze angst gaat namelijk terug naar de kernvragen van het menselijk leven zoals: waarom ben ik hier en wat doe ik hier?

Veel mensen weten deze angst succesvol te onderdrukken. Iedere keer als de angst toch naar de oppervlakte komt, dan spartelt hun leven als het ware even. Ze durven de angst niet aan en zoeken naar afleiding. Ze dompelen zich onder in feesten, drank, drugs of een andere liefde om de angst weer te vergeten.

Sommige mensen maken zichzelf wijs dat ze te oud zijn om nog iets te betekenen. Geloof het niet! Pas op je sterfbed ben je te oud om iets nieuws op te pakken.

Angst als bron van creativiteit en levensvreugde

Het lijkt erop dat onze samenleving er niet op uit is om ons met angst te leren leven. Angst wordt nogal snel als een ziekte gezien die behandeld moet worden, liefst met medicatie. Echter niet alle angst is verkeerd. In het bijzonder de angst om betekenisloos (en daarmee zinloos) geleefd te hebben, zouden we juist moeten koesteren. Niet als angst op zichzelf, maar als bron van creativiteit.

 weg met angst

Mediteren is niet alleen maar glimlachen naar de angst. Het is ook je angsten leren kennen en onderzoeken. Gebruik mediteren daarom ook om je angst om betekenisloos te leven te onderzoeken. Je zult ontdekken dat in het bijzonder deze angst een bron van energie en vreugde kan zijn, die je de drive geeft om iets op te pakken wat je diep van binnen altijd al had willen doen.

Gebruik je angst om iets toe te voegen aan de wereld

Het kan voorkomen dat je wel al de drive hebt om iets op te pakken, maar dat je nog niet weet wat. Blijf dan nog even letterlijk en figuurlijk zitten. Neem de tijd om te onderzoeken wat jij kunt toevoegen om van de wereld iets mooiers, beters, of vreugedevollers te maken. Last bu not least, spreek met vrienden, familie en andere mensen die je vertrouwt om je gedachten en overwegingen te spiegelen. Overhaast niets, blijf bij jezelf en laat je niets aanpraten.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook