Blog

Angst heeft evolutionair gezien een functie bij reële gevaren. Je hebt een reële angst voor iets dat vijandig en sterker is dan jij. De evolutionair 'ingebouwde' reacties zijn bedoeld om je lichaam te prepareren voor een gevecht of vlucht, zodat je kunt overleven. Door politieke stabiliteit is angst in de westerse samenleving voornamelijk gerelateerd aan bezorgdheid en niet zozeer aan concrete gevaren. Dat is ook de reden waarom sommige mensen het gevaar bewust gaan opzoeken; ze worden in het dagelijks leven te weinig geconfronteerd met echt gevaar.

Irreële angsten

De angst die wij wel kennen, in het bijzonder de angst van de afgelopen decennia, heeft geen concrete grond. Het is eerder het resultaat van een dreiging die ons boven het hoofd hangt, maar die wij niet kunnen bedwingen. De angst voor een atoomaanval bijvoorbeeld, of de angst voor de vernietiging van de aarde door milieuvervuiling en klimaatverandering.

Daarnaast is er de angst om te verliezen wat je hebt; bezittingen, een betaalde baan, of een relatie. Het is geen concrete angst, maar meer een afgeleide angst die zijn voeding krijgt uit twijfel, hoop en bezorgdheid. Dan is er nog de angst voor het onbekende. De een is bang voor het onbekende dat van buitenaf komt, bijvoorbeeld voor moslimmigranten. De ander is bang voor het onbekende in hemzelf; voor wat zich in de krochten van zijn ziel kan bevinden.

angst

Al deze angsten zijn op een of andere manier irreëel; de wereld kan immers te allen tijde ten onder gaan. Dat is niet afhankelijk van ons kernarsenaal, of milieuvervuiling. Het is altijd mogelijk dat er een gigantische komeet inslaat of dat er zich grote natuurrampen voordoen.

Bang zijn voor je angst

Als je er niets aan kunt doen, door te vluchten, te vechten of gewoon behoedzaam te zijn, is angst zinloos. Hetzelfde geldt voor de angst om iets of iemand te verliezen, of de angst voor het onbekende. Ook deze angst is zinloos, evenals de daden die uit deze angst voortkomen. Als je de oorzaak van je angst kunt beïnvloeden, heeft je angs geen nut. Je kunt dan beter je angst aanpakken door iets aan de oorzaak te doen.

Irreële angsten zijn eigenlijk het gevolg van een ongetemde geest en kun je ook ongegronde angsten noemen. Als je je daaraan overgeeft is de kans groot dat je steeds banger wordt om deze angst te voelen. De angst wordt een entiteit op zichzelf waar je bang voor wordt alsof het een hongerige wolf is, die om een hoekje van de geest zit te wachten om je te bepsringen. Deze angst kan je leven steeds meer gaan beheersen.

Wanneer je je geest weet te temmen door hem te trainen, kun je je irreële angsten die eigenlijk geen 'grond' hebben bestrijden. Je herwint het vertrouwen in jezelf. En je zult zien dat dezelfde geest waaruit je ongegronde angst voortkwam ook een bron van vreugde kan zijn. De beste manier om van de angst af te komen is dan ook door hem op te zoeken.

Angst om je innerlijke kracht toe te laten

Iedereen die het oefensysteem van YinYang Harmony volgt komt op een bepaald moment van zijn of haar oefening op een plek in zijn geest waar nog ongegronde angst zit. De eenvoudige boodschap is: vecht hier niet tegen maar laat het toe en kijk wat er gebeurt. Hoe meer je open staat voor je eigen angst, hoe eerder hij verdwijnt.

De plaats in je geest waar de angst zit, is ook de plek waar je innerlijke kracht zit. Je zult zien dat je uiteindelijk niet bang was om je angst toe te laten, maar om je innerlijke kracht toe te laten.

Als je bang bent voor het onbekende dat van buiten komt, geldt in eerste instantie hetzelfde. Zoek het op en nodig het uit. Je zult ontdekken dat de meeste migranten, zelfs moslims, gewone mensen zijn. Op zoek naar veiligheid en geluk, net zoals jijzelf.

Wil je meer weten over angst kijk dan ook eens naar deze lezing van Pema Chödrön: https://www.youtube.com/watch?v=98550ayT5yg. Zij heeft ook een boek over angst geschreven vanuit het perspectie van het boeddhisme: The Places That Scare You: A Guide to Fearlessness in Difficult Times.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook