Blog

Vrijheid vinden wij in het westen heel belangrijk. Wij doen alsof het een grondrecht van ieder mens is, ongeacht de tijd en de cultuur waarin je leeft. Het is echter een sterk historisch en cultureel bepaald begrip. In feite beperkt zich de gewenste en beoogde vrijheid tot een elite van de wereldbevolking. Nog steeds zijn relatief weinig mensen zodanig vrij van beperkingen om zich te ontwikkelen en te leven zoals zij zich dat wensen.

Vrijheid is niet slaaf zijn

Bij de Romeinen was vrijheid hetzelfde als niet slaaf zijn, zodat je niet was overgeleverd aan de willekeur van iemand die over je leven beschikte. Het idee van individuele vrijheid om je te ontplooien kwam pas op tijdens de zogenaamde Verlichting, zo’n drie eeuwen geleden. Het grootste deel van de Europese bevolking zat toen nog in een feodale of industriële afhankelijkheidsrelatie. Ook de machtsstructuur van de kerk beperkte de vrijheid van de mensen.

Dan hebben we het nog niet over de rest van de wereld. De Europeanen beperkten in de rest van de wereld het leven van de mensen in de gebieden die ze koloniseerden, of lieten ze als slaven werken op plantages. De vrijheid die wij westerse mensen nu hebben om ons te ontwikkelen, ons eten, onze vrijetijdsbesteding en ons werk te kiezen, is nog steeds voor het grootste deel van de wereldbevolking niet beschikbaar. De vrijheid van het grootste deel van de mensen wordt beperkt door dictatoriale regimes, armoede en oorlog. Deze machtsstructuren hebben wij West-Europeanen achter ons gelaten, maar zijn wij nu dan wel met zijn allen vrij?

Wij kunnen ook nog steeds niet doen en laten wat we willen. We hebben bijvoorbeeld een zekere mate van geld nodig voor onze basisvoorzieningen en voor de vrijetijdsbesteding die wij zo belangrijk vinden. Deze financiële noodzakelijkheid beperkt ons, op zijn minst gedeeltelijk, in de manier waarop wij ons willen ontwikkelen en ontplooien. Vrij zijn in een markteconomie betekent vrij zijn om te kiezen.

Kies om te mediteren

Kiezen blijkt nog best complex in een samenleving die zich kenmerkt door enerzijds overvloed en anderzijds commerciële manipulatie. De kennis van ons onbewuste gedrag gaat zo diep dat bedrijven ons keuzes laten maken, die onze ontwikkeling en ontplooiïng ook kunnen belemmeren. Ben ik vrij als ik continu wordt gebombardeerd met informatie dat ik iets moet kopen; vier keer per jaar nieuwe kleren, steeds de nieuwste gadgets, of de nieuwste tv-series moet kijken? Je moet al goed opgeleid zijn om dat allemaal te doorzien en je ervan te bevrijden.

Daarom is het van belang dat wij, om werkelijk vrij te zijn, ons eerst bevrijden van het idee dat wij al vrij zijn. Zolang wij blijven denken dat wij zelf de vrije keuze hebben gemaakt om steeds meer te consumeren en dat wij uit vrije wil kiezen om ongezond te eten en te drinken, zolang kunnen wij ons niet van deze ‘vrijheid’ bevrijden. De eerste stap om je hiervan te bevrijden is een stap terug te doen uit je dagelijks leven en niets te doen. Niets doen betekent je losmaken van alle informatie die via alle moderne media op je afkomt en gewoon te leren kijken wat er in je geest gebeurt als je niets doet. Dat noemen we mediteren.

Bewegingsvrijheid door tai-chiTaiji vrijheid van bewegen

Met behulp van taiji leer je dat je lichaam en geest de neiging hebben zich te nestelen in gewoontes en primaire reacties. Dat is hetzelfde gedrag dat marketeers misbruiken om je keuzes te beïnvloeden. Door tai-chi leer je niet alleen nieuwe bewegingspatronen, maar leer je ook dat je geest zich verzet tegen verandering van bepaalde patronen. Sommige patronen zijn nuttig en gezond, zoals regelmatig eten en slapen.

De ultieme beoefening van tai-chi is ‘vrij bewegen’, wat we ook wel ‘spontaan bewegen’ noemen. Net als bij geïmproviseerde muziek is die vrijheid er slechts voor een klein deel, zeg 20 procent.  De andere 80 procent is gestructureerd door de praktijk van oefening. Zoals 100 procent vrij geïmproviseerde muziek onluisterbaar zou zijn, zo gaat ook 100 procent vrije beweging nergens naartoe.

Vrijheid en flexibiliteit

Alleen al onze lichamelijke integriteit laat niet 100 procent vrije beweging toe, omdat we dat lichaam dan beschadigen. Vrije beweging is een verworvenheid door studie en beoefening, die ons helpt om nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Met behulp van vrije beweging bevrijden we ons van onbewuste patronen en ontdekken we nieuwe mogelijkheden.Vrije beweging maakt daarmee ons lichaam en ons brein flexibeler.

Het veranderen van patronen kan ook gezond zijn en dan gaat het niet alleen om het veranderen van ongezonde patronen, zoals elke avond bier en chips bij de televisie nuttigen. Het veranderen van patronen helpt bij de ontwikkeling en vitaliteit van je brein. Je geest blijft daardoor flexibel, helder en scherp. Dat noemen we ‘het flexibele brein’.

Uit allerlei onderzoek blijkt dat het flexibele brein nauw is verweven met het fysieke lichaam. Beweging en in het bijzonder beweging  met een verfijnde motoriek heeft een grote invloed op de ontwikkeling van het brein. Tai-chi als bewegings- en veranderingsleer is dé methode om deze motoriek te trainen en te ontwikkelen. Dan is er nog vele meer te zeggen over de weg naar spirituele vrijheid met behulp van meditatie en tai-chi.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook