Blog

Mijn tweede belangrijke leraar is Sogyal Rinpoche. Ik heb hem slechts drie keer live mogen ontmoeten. De eerste keer was tijdens een bezoek van de Dalai Lama in Nederland in 2009. Hij was toen de tweede spreker. Sogyal Rinpoche maakte met zijn puntige en heldere lezing meer indruk op mij dan de Dalai Lama, die ik toen vooral een vriendelijke oude man vond. Op die bijeenkomst kocht ik direct na de lezing van Sogyal zijn beroemdste boek ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’ en 2 DVD’s met lezingen.

Sogyal Rinpoche overleden

Ondanks dat ik hem maar drie keer live heb gezien, heb ik toch het gevoel dat ik hem bijna net zo goed ken als mijn bronleraar dr. Shen. Dat komt door de vele video’s die op internet van hem beschikbaar zijn gesteld. Deze bekijk ik nog regelmatig, omdat ze blijven inspireren. Sogyal Rinpoche is helaas 28 augustus 2019 op 72-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Thailand overleden aan de complicaties van een operatie om hem te redden van leverkanker.
Er zijn frappante overeenkomsten tussen mijn twee belangrijkste leraren. Ze zijn beiden overleden op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Ze waren allebei omstreden vanwege aspecten van hun gedrag. Maar ze waren beiden ook geniaal in wat ze deden. Dr. Shen vanwege zijn kwaliteiten om de energie van mensen en de omgeving te beïnvloeden.
Sogyal Rinpoche in zijn taalgebruik, als schrijver en met zijn podiumpresentatie. Maar nog meer in de wijze waarop hij van een enigszins obscure boeddhistische leer (vayrayana en dzogchen) een heldere boodschap voor de uitdagingen van het moderne leven wist te maken. Allebei raakten ze met hun boodschap aan de kern van de leer en daarmee ook aan het wezen van het menselijk leven.

Sogyal Rinpoche overleden

De kern van het Vajrayana boeddhisme

Van Sogyal Rinpoche heb ik geleerd na te denken over de boodschap die je nu eigenlijk wilt overdragen. Impliciet daagde hij me steeds opnieuw uit de vraag te stellen: ‘waar gaat het nu eigenlijk om? ‘Het’ is in dit niet geval niet alleen de leer, of het geleerde, maar ook ‘het leven’. Wat brengt de lesstof c.q. het geleerde mij in relatie tot vragen als: ‘waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier en waar ga ik naartoe’?
Hij deed mij inzien dat het belangrijk is je antwoorden zo duidelijk te formuleren alsof je het uitlegt aan een beginnende leerling. Ook al weet je dat al je antwoorden op een bepaalde manier ook een tijdelijk karakter hebben. Er zijn namelijk altijd betere formuleringen te bedenken om de essentie van het leven uit te drukken.
In de laatste jaren van zijn leven dat ik Sogyal heb leren kennen was zijn inzicht geconsolideerd tot één bron van kennis waaruit hij alle antwoorden voor vragen over het leven kon putten. Zijn lezingen gaan dan ook niet meer over het boeddhisme maar over wat het boeddhisme en de boeddha-natuur kunnen betekenen voor de mens met al zijn vragen en lijden. Niet alleen door goed uit te leggen hoe je iets beoefent, maar vooral waarom.

Helder formuleren van de kennis van dr. Shen Hongxun

Dr. Shen droeg zijn diepste inzichten uit door een directe transmissie van geest tot geest. Op mijn wat en waarom vragen na zo’n transmissie antwoordde hij altijd kortweg met: ‘study and you discover’. Ik studeer nog steeds en het lijkt erop dat de antwoorden langzaam beginnen op te lichten. Ze bevinden zich nog enigszins in de verte, maar ze komen steeds dichterbij en worden steeds helderder.
Ik hoop dat er een moment komt dat ik mijn verworven kennis net zo puntig en helder kan formuleren als Sogyal Rinpoche voor het Vayrayana boeddhisme deed. Ik streef ernaar in de (nabije) toekomst, op vergelijkbare wijze de kennis en inzichten van dr. Shen te gaan formuleren.

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Cursus Diep mediteren voor gevorderden
Datum 4 februari 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De cursus Diep mediteren is het vervolg op de basiscursus YinYang meditatie. Iedereen die de cursus YinYang meditatie heeft gedaan kan meedoen met deze cursus voor gevorderden. Je gaat dieper in op het gebruik van de mantra en krijgt daarbij een persoonlijke uitbreiding en begeleiding. Mensen die deze cursus al hebben gedaan, betalen alleen een bijdrage voor de kosten van de locatie.

Leren reflecteren

Tijdens deze cursus gaan we meer en langer mediteren. Daarnaast krijg je ook enkele qigong oefeningen geleerd die je bijvoorbeeld kunt doen voordat je gaat mediteren. Om de inzichten die je opdoet tijdens het mediteren beter te verwerken gaan we met elkaar uitwisselen welke ervaringen je opdoet tijdens het mediteren, wat je daarvan kunt leren en hoe je de verworven inzichten kunt integreren in je dagelijks leven.

Handig om mee te nemen

  • Zitkussen en deken of omslagdoek om te mediteren
  • Schrijfmateriaal en boek De weg van meditatie naar integratie
  • Eten en drinken
  • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel, bijvoorbeeld pantoffels

Praktische zaken

  • De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel (van 9:30 tot 14:00 u) en zal in het weekend plaats hebben.
    De datums zijn: 4 en 18 febrari, 11 en 25 maart. Laat het tijdig weten als een of meerdere datums niet schikken, dan kijken we naar een persoonlijke oplossing.
  • De locatie is nog niet bekend. De cursus zal plaats hebben in Nijmegen, waarschijnlijk in de Ark van Oost.
  • De prijs van de cursus is €175, inclusief het boek De weg van meditatie naar integratie en €165 exclusief het boek.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook