Blog

Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten wijst uit dat tai-chi beter werkt als valpreventie dan conventionele oefenmethodes uit bijvoorbeeld fysiotherapeutische hoek. Dit publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in een artikel van maart 2019. Hoewel de optimale vorm van valpreventie onduidelijk blijft, zijn tai-chi oefeningen veelbelovend besluit het artikel. De tai-chi oefeningen moeten dan wel minstens twee keer per week een uur lang worden beoefend om het gewenste resultaat op te leveren.

Wat er niet bij staat is of de deelnemers de oefeningen ook daarna moeten blijven oefenen om de resultaten vast te houden. In Nederland moet alles namelijk ook kosteneffectief zijn. Een bewezen methode voor valpreventie wordt dan wel vergoed door sommige zorgverzekeraars, maar niet in de vorm van een doorlopende cursus.

Tai-chi is een bewezen methode voor gezondheid

Tai-chi heeft zich al vaker bewezen met positieve effecten op de gezondheid, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten en bij het verminderen van rugklachten of andere klachten aan het bewegingsapparaat. Ik geloof echter niet in programma’s zoals zorgverzekeraars die graag zien, waarbij iemand door middel van een afgeronde cursus voor altijd van zijn klachten afkomt dan wel deze kan voorkomen.

Tai chi valpreventie

Dit denken voedt ook de heersende maakbaarheidsmentaliteit, die doet voorkomen dat er voor elk probleem een (quick) fix is. Het voorkomen of verhelpen van klachten gaat verder dan doen het van een aantal oefeningen, al dan niet voor een bepaalde tijd. Door te denken dat oefeningen het probleem oplossen, verzuimt men te kijken naar de oorzaak.

Als we het hebben over valpreventie bij ouderen, dan kijkt men in de gepresenteerde onderzoeken te weinig naar de oorzaak van het vallen. Dat kan van alles zijn, maar medicijngebruik is een bekende reden. Onzekerheid of angst bij het lopen, soms in combinatie met een slechte houding heeft zijn oorzaak vaak in het feit dat ouderen sowieso al veel te weinig bewegen.

Doe tai-chi niet alleen voor valpreventie

Ik ben natuurlijk niet tegen het beoefenen van tai-chi door ouderen, maar niet alleen in de vorm van een programma voor valpreventie. Ouderen zouden aan tai-chi of chikung moeten willen doen uit het intrinsieke besef dat hun lichaam hun thuis, of zoals sommigen zeggen hun tempel, is. En dat hoe beter je dat huis (of die tempel) onderhoudt, hoe beter en langer het bewoonbaar is.

Om vergelijkbare redenen zouden ouderen ook aan mediteren moeten willen doen. De juiste vorm van mediteren zorgt ervoor dat ze vertrouwd raken met het idee dat alles, ook hun (fysieke) leven, tijdelijk is. Tegelijkertijd leren ze door meditatie in contact te komen met ‘iets’ dat de wereld van de tijdelijke verschijnselen overstijgt. Dit besef zal hen helpen bij het verminderen van hun angst voor ziekte, sterven en de dood. Het zal hun geestelijke gezondheid ten goede komen. Maar alleen als ze blijven mediteren, niet door slechts een cursus van 10 lessen te doen.

Nog beter nieuws is dat niet alleen ouderen baat hebben bij dit soort bezigheden, maar mensen van alle leeftijden.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook