Blog

In Bhutan hebben we onder andere de tempel Chimi Lhakhang bezocht, die wordt vereerd als vruchtbaarheidstempel. Deze tempel is toegewijd aan de gekke wijze Drukpa Kinley. Hij droeg de 'crazy wisdom' van Dzogchen uit, althans dat was de bedoeling. In de volksverhalen komt voornamelijk zijn onconventionele gedrag met betrekking tot sexuele relaties en drankgebruik naar voren. Daarnaast wordt de fallus vereerd en de tempel bezocht om koppels te helpen bij het krijgen van kinderen. Geen woord verder in deze verhalen over de crazy wisdom en of die nog iemand tot verlichting heeft gebracht.

Dzogchen is een samenvoeging van "Dzogpa Chenpo" ("Grote Perfectie") en staat in de traditie van het Vajrayana boeddhisme. De term Dzogchen wordt vooral in het westen gebruikt. De opvatting in Dzogchen is dat Verlichting niet buiten een persoon zelf gezocht hoeft te worden, maar onmiddellijk bereikbaar kan zijn via de pure, oorspronkelijke natuur van de geest. Guru Yoga is een vorm van toewijding aan de leraar die een belangrijke rol speelt bij de overdracht van het verlichtingsinzicht, dan wel bij de introductie in de natuur van de geest. Toen studenten aan mijn leraar tegen het einde van zijn leven vroegen in welke richting zij het moesten zoeken als zij zich verder wilden verdiepen in het boeddhisme verwees hij naar Dzogchen.

Spontane beweging als een vorm van crazy wisdom

Sommige Dzogchen leraren maken bij hun kennisoverdracht gebruik van de zogenaamde ‘gekke wijsheid’ of ‘crazy wisdom’. De crazy wisdom van Drukpa Kinley gaat vooral volgens de verhalen in dit dorp met de ‘duizend fallussen’ in Bhutan vooral over de gekke wijze die weigert te leven volgens maatschappelijke normen, omdat die verlichting zou belemmeren. Zijn levenswijze is een uitdrukking en voorbeeld van die gekke wijsheid. Crazy wisdom is ook het gebruik maken van onconventionele methoden om leerlingen tot verlichting te brengen. Deze methoden zijn wel bekend van Zen anekdotes, maar net zo gebruikelijk bij Dzogchen.
Crazy wisdom boeddhisme

Eigenlijk zou je de methode van spontane beweging die wij in ons systeem toepassen een vorm van 'crazy wisdom' kunnen noemen. Ook hierbij moet je conventies en vooroordelen loslaten om je te kunnen bevrijden van kaders die je in een hokje dwingen, zodat je de kracht die tot spontane beweging leidt kunt toelaten. Het doel van deze methode is ook bevrijding en uiteindelijk verlichting.

Reisverslag met meditaties

Wil je het hele reisverslag lezen, de fotoselectie van de prachtige tempels en natuur bekijken èn gratis enkele meditaties ontvangen om thuis te beoefenen? Download dan hier het reisverslag van Bhutan (PDF)

" Als we accepteren dat de natuur van ons allemaal is, dan kunnen we elkaar voor de ondergang behoeden. We moeten opnieuw leren naar de natuur te luisteren, zoals de heilige Franciscus deed. Paus Franciscus "
Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook