Blog

In het eerder verschenen blog 'Brengt verblijven in het nu je verder in het leven' kon je lezen dat in het taoïsme de natuurlijke geest zich tegelijkertijd bevindt in het verleden, het heden en in de toekomst. Hoe zit dat bij taiji?

Drie fases komen samen

Een van de functies van het lopen van de taiji-vorm is je bewust te worden van het samenkomen van het verleden en de toekomst in het heden. Om de vorm te kunnen lopen baseert de geest zich op verworven kennis en vaardigheden uit het verleden. Met andere woorden terwijl de geest zich in het heden bevindt voor de coördinatie van de achtereenvolgende bewegingen grijpt hij tegelijkertijd terug op informatie uit het verleden. Andersom kun je ook zeggen dat de geest zich in het verleden bevindt omdat deze put uit eerder verworven kennis om iets te kunnen uitvoeren in het heden. Tegelijkertijd bevindt de geest zich in de toekomst omdat hij anticipeert op de volgende beweging en op het volbrengen van de bewegingsvorm.

present past future

Beweging in de taij-vorm is niet lineair

Vanuit het principe dat beweging de weg van de minste weerstand zoekt is de geest in het nu-moment alert op obstakels en blokkades waar hij spontaan en direct omheen wil bewegen. In de taiji-vorm is er daarom niet alleen in fysieke zin geen rechte, éénrichtingslijn van verleden naar heden (beweging) en toekomst (eindpunt), maar is ook het tijdsbesef niet lineair. De geest is idealiter in de ruimte waar verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig zijn.

Een pijl verandert niet van richting

Hetzelfde geldt ook voor de beweging in de ruimte. Veel bedachte c.q. vastgelegde bewegingen, zoals bij de meeste vechtkunst ofwel martial arts, bewegen vanuit het startpunt naar het beoogde doel dat het eindpunt van de beweging is. Beweging wordt voorafgegaan door bewegingloosheid met de potentie van beweging en versterft in de bewegingloosheid van de volbrachte beweging. De metafoor van de pijl die wordt afgeschoten is in de martial arts dan ook het meest gebruikte beeld om de bewegingsafloop van afzonderlijke bewegingen (een stoot of een trap) of bewegingsvormen te kenschetsen.

Je doel voorbij schieten

Een pijl kan echter niet meer veranderen in zijn vlucht. Als de pijl wordt bewogen door een windvlaag zal hij wel meebewegen maar zijn beoogde doel niet meer bereiken. Anderzijds als het doel zich plotseling verplaatst kan de pijl niet meer meeveranderen. Alleen als er een voorspelbare, in te schatten verandering, is kan de schutter daarop anticiperen. In deze metafoor is de enige oplossing bij onvoorspelbare verandering de pijl in vlucht, oftewel de gestarte actie, los te laten en op te geven en een nieuwe pijl op de boog te leggen. De eerste beweging die in gang was gezet is daarmee nutteloos en verspilde energie geworden.

De sublieme vorm van taiji-beweging

De vlucht van de pijl is daarom niet de gepaste bewegingsmetafoor voor taiji, omdat in taiji geen plaats is voor nutteloze beweging en verspilde energie. Taiji-beweging kent in zijn sublieme vorm geen voorbedacht begin of einde. Beweging gaat tegelijkertijd naar voren, naar achteren en naar opzij, daarbij opschuivend naar een beoogde horizon waar de beweging of kracht volbracht wordt. Taiji-beweging is idealiter verandering in een multidimensionale ruimte.

In balans en flexibel

Een duw is een gemakkelijk te overzien voorbeeld om dit idee duidelijk te maken. In een Taiji-duw beweeg je behalve met de handen naar voren beweeg je tegelijkertijd met de rug naar achteren en de schouderbladen naar buiten. Hierdoor blijft het lichaam als geheel goed in het midden en zal het niet snel uit balans raken. Tegelijkertijd houdt het de potentie om elk moment in elke richting kracht te leveren.

" We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring, maar spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben "

Pierre Teilhard de Chardin

Avondtraining tai-chi en chikung
Datum 2 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Avondtraining tai-chi en chikung
9 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Open je energiepoorten
13 juni 10:00 - 13:00
Boek deze activiteit!

Doe mee met mediteren, chikung en tai-chi

Mediteren, chikung en tai-chi zijn de pijlers van ons oefensysteem. We zullen in deze zomerse workshopcyclus steeds aan alledrie onderwerpen aandacht besteden. Het centrale thema is 'het openen van je energiepoorten zijn', omdat dit basis is om:

 • je energie beter door te laten stromen
 • je energie in balans te brengen
 • minder snel klachten te krijgen
 • klachten te verminderen of te verhelpen
 • rustiger in je hoofd te worden
 • mentaal beter weerbaar te zijn tegen invloeden van buitenaf

Iedereen kan meedoen

De workshops staan open voor iedereen. Afhankelijk van de achtergrond en behoefte van de deelnemers op die dag wordt de invulling van het programma voor die dag aangepast; meer nadruk op mediteren, chikung of juist tai-chi.

Bij de meditatie focussen we ons op de mantrameditatie, met de mogelijkheid om persoonlijke ondersteuning te krijgen bij of aanvulling te krijgen op de geleerde technieken. Deze basismeditatie is een belangrijke voorwaarde voor een optimale chikung - of tai-chi beoefening. De rust die je verwerft door de meditatie helpt je bij het vinden van de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, rust en beweging.

Bij de chikung richten we ons op eenvoudige oefeningen met een diepe werking op de gewrichten en energiedoorstroming. Daarnaast beoefenen we de staande-houdingmeditatie, waarbij je leert hoe vanuit diepe innerlijke rust, vanzelf beweging ontstaat.

Bij de tai-chi gaan we verder op het pad dat bij de chikung oefening zijn ingeslagen, maar dan met behulp van tai-chi houdingen.

Praktische informatie

Deze zomer kun je meedoen met meerdere workshops onder dit thema. Afhankelijk van het weer en de belangstelling 1 of 2 keer per maand. De nieuwe datums worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Neem het volgende mee:

 • €30,00 bij aanvang contant betalen
 • drinken en eten
 • gemakkelijk zittende kleding en schoeisel
 • deken en zitkussen voor de meditatie en de lunch

Na de workshop vanaf 13:00 uur is iedereen uitgenodigd om te blijven zitten om na te praten onder het genot van het eten en drinken dat we zelf hebben meegebracht.

De workshops zullen plaats hebben in park Brakkenstein, nabij landgoed Brakkesteyn ongeveer ter hoogte van SSH& Sterrenbosch bij de Radbouduniversiteit van Nijmegen.
Dit betekent dat we afhankelijk zijn van het weer. Wanneer het regent, serieuze dreiging van regen, of als het voorafgaand aan de workshop al veel heeft geregend zal de workshop niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.

Avondtraining tai-chi en chikung
16 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang
Avondtraining tai-chi en chikung
23 juni 19:30 - 21:00
Boek deze activiteit!

Kom kennis maken op onze wekelijkse avondtraining

Zoals elke zomer gaan we ook nu weer samen buiten trainen. De nadruk zal liggen op bewegingsoefeningen in de vorm van tai-chi, chikung en meditatief bewegen.

Iedereen is welkom. De trainingen worden aangepast aan de deelnemers.

Praktische informatie

 • De locatie is in park Brakkenstein, iets ten noorden van de aangegeven locatie landgoed Brakkesteyn. Bij regen, grote kans op regen, of als het al veel geregend heeft zal de les niet doorgaan. Bij twijfel stemmen we telefonisch met elkaar af.
 • Neem je eigen drinken, goed humeur en gemakkelijk zittende kleding mee. Anti-muggenspul kan praktisch zijn.
 • €10 contant, te betalen bij aanvang

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook