Blog
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 222 niet laden

In het eerder verschenen blog 'Brengt verblijven in het nu je verder in het leven' kon je lezen dat in het taoïsme de natuurlijke geest zich tegelijkertijd bevindt in het verleden, het heden en in de toekomst. Hoe zit dat bij taiji?

Drie fases komen samen

Een van de functies van het lopen van de taiji-vorm is je bewust te worden van het samenkomen van het verleden en de toekomst in het heden. Om de vorm te kunnen lopen baseert de geest zich op verworven kennis en vaardigheden uit het verleden. Met andere woorden terwijl de geest zich in het heden bevindt voor de coördinatie van de achtereenvolgende bewegingen grijpt hij tegelijkertijd terug op informatie uit het verleden. Andersom kun je ook zeggen dat de geest zich in het verleden bevindt omdat deze put uit eerder verworven kennis om iets te kunnen uitvoeren in het heden. Tegelijkertijd bevindt de geest zich in de toekomst omdat hij anticipeert op de volgende beweging en op het volbrengen van de bewegingsvorm.

present past future

Beweging in de taij-vorm is niet lineair

Vanuit het principe dat beweging de weg van de minste weerstand zoekt is de geest in het nu-moment alert op obstakels en blokkades waar hij spontaan en direct omheen wil bewegen. In de taiji-vorm is er daarom niet alleen in fysieke zin geen rechte, éénrichtingslijn van verleden naar heden (beweging) en toekomst (eindpunt), maar is ook het tijdsbesef niet lineair. De geest is idealiter in de ruimte waar verleden, heden en toekomst tegelijkertijd aanwezig zijn.

Een pijl verandert niet van richting

Hetzelfde geldt ook voor de beweging in de ruimte. Veel bedachte c.q. vastgelegde bewegingen, zoals bij de meeste vechtkunst ofwel martial arts, bewegen vanuit het startpunt naar het beoogde doel dat het eindpunt van de beweging is. Beweging wordt voorafgegaan door bewegingloosheid met de potentie van beweging en versterft in de bewegingloosheid van de volbrachte beweging. De metafoor van de pijl die wordt afgeschoten is in de martial arts dan ook het meest gebruikte beeld om de bewegingsafloop van afzonderlijke bewegingen (een stoot of een trap) of bewegingsvormen te kenschetsen.

Je doel voorbij schieten

Een pijl kan echter niet meer veranderen in zijn vlucht. Als de pijl wordt bewogen door een windvlaag zal hij wel meebewegen maar zijn beoogde doel niet meer bereiken. Anderzijds als het doel zich plotseling verplaatst kan de pijl niet meer meeveranderen. Alleen als er een voorspelbare, in te schatten verandering, is kan de schutter daarop anticiperen. In deze metafoor is de enige oplossing bij onvoorspelbare verandering de pijl in vlucht, oftewel de gestarte actie, los te laten en op te geven en een nieuwe pijl op de boog te leggen. De eerste beweging die in gang was gezet is daarmee nutteloos en verspilde energie geworden.

De sublieme vorm van taiji-beweging

De vlucht van de pijl is daarom niet de gepaste bewegingsmetafoor voor taiji, omdat in taiji geen plaats is voor nutteloze beweging en verspilde energie. Taiji-beweging kent in zijn sublieme vorm geen voorbedacht begin of einde. Beweging gaat tegelijkertijd naar voren, naar achteren en naar opzij, daarbij opschuivend naar een beoogde horizon waar de beweging of kracht volbracht wordt. Taiji-beweging is idealiter verandering in een multidimensionale ruimte.

In balans en flexibel

Een duw is een gemakkelijk te overzien voorbeeld om dit idee duidelijk te maken. In een Taiji-duw beweeg je behalve met de handen naar voren beweeg je tegelijkertijd met de rug naar achteren en de schouderbladen naar buiten. Hierdoor blijft het lichaam als geheel goed in het midden en zal het niet snel uit balans raken. Tegelijkertijd houdt het de potentie om elk moment in elke richting kracht te leveren.

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Chikung workshop: release your dragon
Datum 2 juli 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De draak staat in het taoïsme voor je innerlijke kracht. Er wordt in oosterse disciplines als chikung, meditatie en de vechtkunst tai-chi chuan veel gesproken over innerlijke kracht. Maar hoe je innerlijke kracht echt kunt activeren en voor je laten werken is voor velen nog een geheim. Deze zomer workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Omdat gevorderde en beginnende deelnemers samen oefenen, kun je zien hoe op verschillende niveaus met deze kracht wordt gewerkt.

Mediteren om de draak te vinden

Iedereen beschikt over de innerlijke kracht die de draak wordt genoemd. Zolang je die kracht niet hebt gevonden, zegt men dat de draak nog slaapt. Om in contact te komen met deze kracht leer je om eerst je geest tot rust te brengen. Daarom besteden we het eerste deel van de workshop aan meditatie. Als je nog geen ervaring hebt met mediteren, leer je een eenvoudige maar krachtige meditatietechniek.

Chikung om de draak te bevrijden

Als je je geest tot rust hebt gebracht, leer je om contact te maken met je innerlijke kracht. Dit is de fase dat de draak ontwaakt. Door de oefeningen die je vervolgens leert komt die kracht in beweging. Men spreekt dan van het bevrijden van de draak. Wanneer je die kracht zijn werk laat doen ervaar je dat als een bevrijding, omdat er allerlei spanningen van je afvallen en blokkades worden opgeheven.

Praktisch

  • De prijs van deze workshop is €50,00
  • Neem je eigen drinken, eten, gemakkelijk zittende kleding, ligmat, zitkussen, handdoek, stuk plastic tegen natte ondergrond mee.
  • De locatie is in park Brakkenstein te Nijmegen. Het is dezelfde locatie als voorgaande keren. Neem contact op als je niet hiermee bekend bent.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook