Blog
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 222 niet laden

De criticus Bas Heijne constateert dat mensen die vanuit een zogenaamd zen-bewustzijn te eenzijdig in het hier en nu leven geen lessen kunnen trekken uit het verleden en zich niet bekommeren om de toekomst. Bezorgd vraagt hij zich af hoe en aan wie wij de grotere maatschappelijke problemen kunnen adresseren, als niemand naar onze problemen wil kijken en wil veranderen?

Leven in het Nu 300x225

Verleden-heden-toekomst

In het boeddhisme wordt vaak gezegd dat het niet goed is om vast te houden aan het verleden of te anticiperen op de toekomst, omdat dit je verhindert in het heden te zijn. Vasthouden aan het verleden lokt hechting en onvrijheid uit. Anticperen op de toekomst lokt verwachting en teleurstelling uit. Ook deze waarheid heeft een keerzijde, zoals Bas Heijne al aangeeft.

Geen motivatie om te investeren in de toekomst

Alleen maar gefocust zijn op het heden motiveert niet om te investeren in een verandering van het heden ten behoeve van de toekomst. In veel boeddhistische landen zie je dat de omstandigheden bar blijven doordat er niet wordt geïnvesteerd voor de toekomst. Het komt niet alleen door armoede dat er niet wordt geïnvesteerd in onderwijs, woningbouw, infrastructuur, energie- en watervoorziening. Nederland was vroeger ook een arm, koud en nat moerasland.

Leven in het nu is beperkend

Door te anticperen op een betere toekomst kun je plannen maken voor de zaken die je wilt verbeteren. Dat vereist een goed inzicht in het verleden en het heden. Wat zijn oorzaak en gevolg die geleid hebben tot de toestand en de maatschappij waar je nu in leeft? Als je daar goed inzicht in hebt, zijn de plannen en gevolgen voor de toekomst ook beter. Als we met onze geest alleen maar zouden verblijven in het nu, is dat net zo beperkend als vasthouden aan het verleden of hopen op een betere toekomst.

Hoe zit het met het verblijven in het nu tijdens de meditatie?

Ook in meditatie is een te eenzijdige focus op het nu-moment niet productief. Vanuit het taoïsme is het leven in het heden net zo goed een illusie als een vasthouden aan het verleden en het hopen op een betere toekomst. Probeer met je geest het nu-moment maar eens te benaderen en je zult merken dat hoe dichterbij je wilt komen hoe meer het heden zich versmalt tot een oneindig klein moment tussen het verleden en de toekomst. Als je het nu-moment probeert te benaderen is het geen rustpunt meer, maar een miniscuul punt op een tijdlijn die zich steeds sneller naar de toekomst beweegt.

Alert zijn in het nu

Volgens het taoïsme bevindt de natuurlijke geest zich tegelijkertijd in het verleden, het heden en in de toekomst. De geest bevindt zich in het verleden op basis van een idee of plan dat men zich heeft voorgenomen, dat men in het heden ten uitvoer brengt om iets te volbrengen in de toekomst. Door alert te zijn in het heden kan men gemakkelijk meebewegen met onverwachte veranderingen, waardoor de toekomst geen vast punt op de horizon is. Toch blijft de horizon van de toekomst wel in beeld om het voorgenomen plan uit het verleden zo dicht mogelijk volgens de oorspronkelijke idee te volbrengen. Zo’n idee of plan om iets te volbrengen is daarom niet zozeer vastomlijnd en ingekaderd als wel richtinggevend. Zo verbindt het heden zich met het verleden en met de toekomst tot een ruimte-tijdcontinuüm, waarin ook beweging en rust samen kunnen komen.

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Chikung workshop: release your dragon
Datum 20 augustus 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De draak staat in het taoïsme voor je innerlijke kracht. Er wordt in oosterse disciplines als chikung, meditatie en de vechtkunst tai-chi chuan veel gesproken over innerlijke kracht. Maar hoe je innerlijke kracht echt kunt activeren en voor je laten werken is voor velen nog een geheim. Deze laatste van drie zomer workshops is voor iedereen toegankelijk. Omdat gevorderde en beginnende deelnemers samen oefenen, kun je zien hoe op verschillende niveaus met deze kracht wordt gewerkt.

Mediteren om de draak te vinden

Iedereen beschikt over de innerlijke kracht die de draak wordt genoemd. Zolang je die kracht niet hebt gevonden, zegt men dat de draak nog slaapt. Om in contact te komen met deze kracht leer je om eerst je geest tot rust te brengen. Daarom besteden we het eerste deel van de workshop aan meditatie. Als je nog geen ervaring hebt met mediteren, leer je een eenvoudige maar krachtige meditatietechniek.

Chikung om de draak te bevrijden

Als je je geest tot rust hebt gebracht, leer je om contact te maken met je innerlijke kracht. Dit is de fase dat de draak ontwaakt. Door de oefeningen die je vervolgens leert komt die kracht in beweging. Men spreekt dan van het bevrijden van de draak. Wanneer je die kracht zijn werk laat doen ervaar je dat als een bevrijding, omdat er allerlei spanningen van je afvallen en blokkades worden opgeheven.

Praktisch

  • De prijs van deze workshop is €50,00
  • Neem je eigen drinken, eten, gemakkelijk zittende kleding, ligmat, zitkussen, handdoek, stuk plastic tegen natte ondergrond mee.
  • De locatie is in park Brakkenstein te Nijmegen. Het is dezelfde locatie als voorgaande keren. Neem contact op als je niet hiermee bekend bent.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook