Blog

Veel mensen worstelen met zichzelf en hun plek in de wereld. Er wordt vaak vanuit gegaan dat mensen voornamelijk uit zijn op geluk en bekommerd zijn om hun gezondheid. Dat is echter niet alles wat de gemiddelde mens bezig houdt.

Er is ook zoiets als een intrinsieke behoefte om iets te willen betekenen voor de wereld. Dat kan op een kleinschalig niveau zijn, bijvoorbeeld voor je gezin, familie of vrienden. Maar er zijn ook mensen die iets op een grotere schaal willen betekenen, zoals een bijdrage leveren aan vrede, aan de gezondheid en het geluk van anderen, of aan klimaatverandering.

Cynisme is een symptoom van een gefrustreerde behoefte

Niet iedereen kan gemakkelijk een keuze maken in de wijze waarop men iets wil betekenen dan wel een bijdrage wil leveren. Zeker niet als in de loop van de jaren door allerlei belemmeringen die behoefte steeds de kop is ingedrukt.

Onze samenleving is er niet op ingericht om in deze behoefte te voorzien. Het vrije markt systeem duwt ons vooral in een richting van meer werken en meer consumeren. Hierdoor krijgen frustratie en cynisme de overhand. Die intrinsieke behoefte gaat echter niet weg door cynisme. Cynisme is eerder een symptoom van een gefrustreerde behoefte .

De houding als hulpmiddel om de samenhang tussen lichaam en geest te onderzoeken

De eerste stap om je los te maken van de worsteling tussen wat je eigenlijk wil en wat de maatschappij primair van je vraagt is te leren om je aandacht naar binnen te richten. Als je je aandacht naar binnen kunt richten krijg je een duidelijke blik op jouw intrinsieke behoefte en op jouw kernkwaliteiten. 

Op de juiste manier mediteren is daarbij een goed hulpmiddel. Door te mediteren leer je naar je geest te kijken. Dat is echter niet het hele verhaal om los te komen van die worsteling en zonodig een verandering in je leven te bewerkstelligen.

Bij YinYang Harmony staat het onderzoek naar de samenhang tussen geest en lichaam centraal. De houding is daarbij in alle opzichten essentieel, zittend, staand en bewegend.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook