Blog

De periode rond de overgang van het oude naar het nieuwe voorjaar is traditioneel een tijd van terugblikken en goede voornemens. De afgelopen 2 jaar hebben we, met dank aan corona, minder afleiding en meer gelegenheid gehad om terug te blikken op het afgelopen jaar en ons te bezinnen op het komende. Diverse lock-downs en andere ellende kunnen aanleiding zijn een eenzijdig negatief verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over de beperkingen van onze bewegingsvrijheid en de verarming van onze sociale contacten.

Daarom is het goed je terugblik in een breder perspectief te zien en op zoek te gaan naar positieve ervaringen. In het kader van YinYang Harmony had ik die het afgelopen jaar bij de eerste live groepstrainingen van het nieuwe seizoen. Even werd weer heel duidelijk waarom het samen oefenen van taiji of meditatie zo bijzonder is.

Een moment van reflectie kan zinvol zijn. Zolang we ons maar niet wentelen in onze herinneringen; blijven 'haken'  aan slechte ervaringen of willen vasthouden aan gelukkige momenten.

Goede voornemens om de toekomst te controleren

Net zoals terugblikken niet verkeerd hoeft te zijn, zo is er ook niets mis met vooruit kijken. Bij de vooruitblik op het komende jaar zit de valkuil in de neiging om de toekomst te willen controleren. Goede voornemens en in het bijzonder als het lange termijn doelen betreft zijn eigenlijk een manier om controle te willen uitoefenen op de toekomst. Waarom zou je door een ondoordachte keuze op een moment in het jaar iets structureel kunnen veranderen in je leven?

Als je jarenlang de neiging hebt gehad om net iets teveel te snacken of alcohol te drinken, of als je al jarenlang geniet van je sigaretje, waarom zou dat op 1 januari ineens veranderen? Dat is slechts de illusie dat wij met onze vrij wil kunnen beschikken over ons leven.

Misschien geloof je de eerste dagen (of weken) nog in die illusie en zie je je in de toekomst rondlopen met je gezonde streefgewicht en een appel in de hand in plaats van een sigaret. Dat geloof houdt niet lang stand als je de de complexiteit van je behoeftes en de onvoorspelbaarheid van de toekomst onderkent.

Count your blessings

Ik durf te stellen dat 90 % van de goede voornemens die gericht zijn op structurele verandering gedoemd is te mislukken. Of omdat er geen fundamentele motivatie onder zit, bijvoorbeeld om te stoppen met roken. Of omdat ze niet reëel dan wel betekenisloos zijn, zoals rijk worden.

Daarom, vergeet je goede voornemens. 'Count your blessings' en wees tevreden met wat je hebt. Accepteer dat het leven ups en downs heeft. Verander waar je invloed op hebt en als je weet waarom je iets wilt veranderen. Vraag hulp als je iets wil veranderen dat bij eerdere pogingen is mislukt. En maak je vooral geen zorgen over zaken waar je toch geen invloed op hebt.

Al is het onmogelijk de toekomst te controleren, het kan geen kwaad anderen het beste te wensen. Goede wensen zijn als toverspreuken met positieve energie. Die energie straalt niet alleen af op de ander, maar ook op jezelf. Daarom wens ik iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar.

leefstijl en goede voornemens

" Wat ben ik? Ben ik de gloeilamp die het licht overbrengt, of ben ik het licht waarvan de gloeilamp het voertuig is. Joseph Campbell "
Cursus Diep mediteren voor gevorderden
Datum 4 februari 10:00 - 14:00
Boek deze activiteit!

De cursus Diep mediteren is het vervolg op de basiscursus YinYang meditatie. Iedereen die de cursus YinYang meditatie heeft gedaan kan meedoen met deze cursus voor gevorderden. Je gaat dieper in op het gebruik van de mantra en krijgt daarbij een persoonlijke uitbreiding en begeleiding. Mensen die deze cursus al hebben gedaan, betalen alleen een bijdrage voor de kosten van de locatie.

Leren reflecteren

Tijdens deze cursus gaan we meer en langer mediteren. Daarnaast krijg je ook enkele qigong oefeningen geleerd die je bijvoorbeeld kunt doen voordat je gaat mediteren. Om de inzichten die je opdoet tijdens het mediteren beter te verwerken gaan we met elkaar uitwisselen welke ervaringen je opdoet tijdens het mediteren, wat je daarvan kunt leren en hoe je de verworven inzichten kunt integreren in je dagelijks leven.

Handig om mee te nemen

  • Zitkussen en deken of omslagdoek om te mediteren
  • Schrijfmateriaal en boek De weg van meditatie naar integratie
  • Eten en drinken
  • Gemakkelijk zittende kleding en schoeisel, bijvoorbeeld pantoffels

Praktische zaken

  • De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van een dagdeel (van 9:30 tot 14:00 u) en zal in het weekend plaats hebben.
    De datums zijn: 4 en 18 febrari, 11 en 25 maart. Laat het tijdig weten als een of meerdere datums niet schikken, dan kijken we naar een persoonlijke oplossing.
  • De locatie is nog niet bekend. De cursus zal plaats hebben in Nijmegen, waarschijnlijk in de Ark van Oost.
  • De prijs van de cursus is €175, inclusief het boek De weg van meditatie naar integratie en €165 exclusief het boek.

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook