Blog

Dr. Shen benadrukte in zijn lessen vaker dat hij er trots op was om enkele traditionele culturele schatten te hebben opgegraven om ze te redden van de ondergang. Ook hij zag dat de Chinese vechtkunsten en gezondheidsoefeningen in een nieuwe jas werden gegoten of zelfs opnieuw werden gecreëerd om te voldoen aan een behoefte van een deel van de eigen bevolking en voor mensen uit het westen.

Oefenmethodes als kung fu, wushu, tai-chi chuan en chikung werden tijdens de Culturele Revolutie van ruwweg 1966 tot 1976 gezien als contrarevolutionair en subversief. Als je betrapt werd door fanatieke aanhangers van deze revolutie liep je het risico in een heropvoedingskamp terecht te komen. Het was de laatste ultieme poging sinds een kleine eeuw om deze tradities te kleineren, om te buigen of te vernietigen. De kennis van veel grote meesters is in die decennia verloren gegaan, omdat de meesters het niet durfden uit te dragen en omdat er weinig belangstelling voor was.

Tai-chi en kung fu

Pas toen het door de Hongkong filmstudio’s en later door Hollywood werd omarmd en er veel belangstelling ontstond voor het zogenaamde kung fu bedacht China zich langzamerhand. Onder druk van die belangstelling en de commerciële potentie werden vanaf de jaren 90 door de overheid en militaire leiders grote scholen opgericht waar honderden tot duizenden studenten tegelijk werden opgeleid tot tai-chi meester, Shaolin monnik of Wushu kampioen. De geschiedenis van de martiale kunsten werd opnieuw uitgevonden, soms werden er zelfs historische bronnen vervalst om authenticiteit aan te tonen.

Kenmerkend voor de hedendaagse disciplines in de moderne scholen is dat de nadruk ligt op het samen zo gelijk en identiek mogelijk uitvoeren van martiale bewegingsvormen. Volgens de huidige Chinese doctrine is het individuele en persoonlijke namelijk ondergeschikt aan het gemeenschappelijke en uniforme. Dat neemt niet weg dat de beoefenaars soms grote atletische prestaties kunnen leveren.

kung fu

Culturele schatten voorlopig niet terug naar China

Deze collectiviteitsdoctrine en de oefenmethodes die daar uit voortkomen zijn eigenlijk tegenstrijdig met de spontane-bewegingsmethode die ik van dr. Shen heb geleerd. Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling en individuele uitdrukking juist centraal. Dr. Shen hoopte dat zijn erfenis ooit teruggebracht kon worden naar China. Het is onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn kan gebeuren, omdat de Chinese politiek en samenleving geen plaats hebben voor een discipline waar het persoonlijke centraal staat.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook