Blog

In Bhutan wordt de traditie van het Tibetaanse boeddhisme beoefend. De spirituele beleving onder de bevolking is vooral concreet en doorspekt van smeuïge verhalen. Zo bezochten we op onze pelgrimsreis een tempel bij het dorp Chimi Lhakhang die is toegewijd aan de gekke wijze Drukpa Kinley. Hij werd om diverse redenen zo genoemd. Onder de ingewijden werd hij zo genoemd omdat hij de leer van de 'crazy wisdom' van Dzogchen uitdroeg.

In de volksverhalen was hij echter bekend vanwege zijn onconventionele gedrag met betrekking tot sexuele relaties, voorkeur voor feesten en drankgebruik. De tempel werd daarom vooral vereerd als vruchtbaarheidstempel. Het symbool dat hij representeert is de fallus en koppels bezoeken zijn tempel om hen te helpen bij het vervullen van hun kinderwens.

De gidsen vertellen bij voorkeur deze verhalen en feitjes aan de touristen. Van hen hoor je geen woord over crazy wisdom en of Drukpa Kinley nog iemand tot verlichting heeft gebracht. Gelukkig waren wij met een lama die wel deze relatie voor ons wilde toelichten.

Dzogchen hoort bij Tibetaans boeddhisme

De naam Dzogchen is een samenvoeging van "Dzogpa Chenpo" ("Grote Perfectie"). Dzogchen is een leer van een van de grote scholen van het Tibetaans boeddhisme, namelijk de Nyingma.school. De opvatting die in de Dzogchen leer centraal staat is dat je spirituele verlichting niet buiten jezelf hoeft te zoeken. Je bent namelijk in essentie al verlicht. Je bent alleen niet in de bewustzijnsstaat waarin je dat beseft. Wanneer je de juist mentale ontvankelijkheid ontwikkelt kun je deze pure, oorspronkelijke natuur van de geest direct ervaren.

Guru Yoga is in eerste instantie het reciteren van de mantra die gewijd is aan Guru Rinpoche, de grondlegger van het Tibetaans boeddhisme. Door die mantra te reciteren toon je je toewijding aan zijn uitleg van het boeddhisme. Daarnaast is guru yoga ook een vorm van toewijding aan je spirtuele leraar, zodat deze je kan introduceren in de natuur van de geest. Sommige leraren maken bij deze ‘introductie’ gebruik van de zogenaamde ‘gekke wijsheid’ of ‘crazy wisdom’.

Drukpa Kinley brengt zijn crazy wisdom tot uitdrukking via zijn levenswijze als de gekke wijze die weigert te leven volgens maatschappelijke én religieuze normen. Zijn opvatting was dat juist deze normen je verlichting belemmeren. Zijn levenswijze is een uitdrukking van de bevrijding van die normen en daarmee een les in die gekke wijsheid. Als je bepaalde anekdotes vanuit het juiste perspectief leest kunnen deze werken als een introductie tot de de natuur van de geest.

Tibetaans boeddhisme

Spontane beweging als crazy wisdom

Een andere vorm van crazy wisdom is het gebruik maken van onconventionele methoden om leerlingen tot verlichting te brengen. Deze methoden zijn vooral bekend van Zen anekdotes, maar net zo gebruikelijk bij Dzogchen. Uit verhalen over meesters van de Zen en Dzogchen traditie blijkt dat bij deze methoden regelmatig een of andere vorm van geweld of vernedering wordt toegepast. Althans als je deze acties met de bril van de buitenstaander bekijkt. De strekking van deze verhalen is juist dat de betrokkene door de betreffende actie zijn verlichting heeft bereikt en daarvoor dankbaar is.

Het punt dat ik wil maken is dat ik tijdens de pelgrimsreis in Bhutan bij een contemplatie over Drukpa Kinley het inzicht had dat je de methode van spontane beweging die dr. Shen heeft overgedragen ook een vorm van 'crazy wisdom' kunt noemen. Om de interne, spontane bewegingskracht toe te laten moet je ook conventies en vooroordelen loslaten. Spontane beweging is een resultaat van mentale overdracht van je leraar en het doel is in mijn ogen eveneens bevrijding en uiteindelijk verlichting.

Ik heb diverse studenten van dr. Shen gesproken die na een beoefening van spontane beweging een verlichtingservaring hadden. Sommigen daarvan hadden naar aanleidig daarvan aan dr. Shen gevraagd welke vorm van het boeddhisme zij zouden kunnen bestuderen om die ervaringen verder te onderzoeken. Hij verwees dan altijd naar de Dzogchen traditie.

" You don't stop tai-chi when you get old. You get old when you stop tai-chi. "

Unknown tai-chi master

Geen activiteiten gevonden

Stichting YinYang Harmony

Frans van Heel

 06 543 45 231

[email protected]

Volg ons op Facebook